en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fylkesmannen i Rogaland - miljøvernavdelingen

Som praksisstudent i Fylkesmannens miljøvernavdeling får du jobbe på en arbeidsplass hvor ett av ansvarsområdene er å bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå.

Miljøvernavdelingen forvalter og veileder om miljøspørsmål på vegne av staten. Avdelingen driver også tilsyn.

Avdelingen skal jobbe for en bærekraftig utvikling, hindre alvorlig forurensing og bidra til en god arealforvaltning i Rogaland. De skal være en pådriver for å ivareta naturmangfoldet og sikre vern av truede arter og naturtyper.

Miljødirektoratet er avdelingens viktigste oppdragsgiver.

Kilde: Fylkesmannen.no.

Vil du vite mer?

Se Fylkesmannens presentasjon om seg og oppgavene du får som praksisstudent hos dem.

Her finner du mer info om Fylkesmannen i Rogaland og de andre avdelingene hvor du kan søke om praksisplass.

Fylkesmannen i Rogalands logo. Her kan du søke om praksisplass.