en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Praksis i arbeidslivet - statsvitenskap og sosiologi

Gjennom valgemnet Praksis i statsvitenskap og sosiologi, som du kan ta i fjerde semester, får du relevant arbeidserfaring fra en av virksomhetene Institutt for medie- og samfunnsfag samarbeider med. Praksisoppholdet gir deg en uvurderlig mulighet til å få et innblikk i hva du kan jobbe med etter endt utdanning.

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte om praksisemnet finner sted tirsdag 15. oktober kl. 12.15 – 14.00 i EOJ101 (det lille auditoriet). På møtet forteller virksomhetene om seg og hvilke arbeidsoppgaver du kan forvente som praksisstudent hos dem. Sted: Første etasje i Elise Ottesen Jensens hus, EOJ 101.

Her kan du jobbe som praksisstudent

Fullstendig liste over hvilke virksomheter som tar imot praksisstudenter våren 2020, publiseres fortløpende. Nedenfor ser du foreløpig liste.  

 1. Fylkesmannen i Rogaland
 2. KS Vest-Norge
 3. Klimapartner
 4. Ungt Entreprenørskap Rogaland
 5. Rogaland fylkeskommune ved Næringsavdelingen - område VRI
 6. Stavanger kommune ved Næringsavdelingen
 7. Innovasjonspark Stav​anger
 8. Næringslivets Hoved​organisasjon (NHO)
 9. Balcoo AS
 10. Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)
 11. Næringsforeningen i Stavangerregionen 
   

Søknadsfrist

1. november.

Kontakt emneansvarlig Ann Karin Tennås Holmen.

Opptakskrav

Statsvitenskapstudenter med gjennomsnittskarakter C eller høyere i emnet BSS300 Kvantitativ metode og i minst fem av følgende emner i 1. og 2. semester, kan søke opptak:

Sosiologistudenter med gjennomsnittskarakter C eller høyere i emnet BSS300 Kvantitativ metode og i minst fem av følgende emner i 1. og 2. semester, kan søke opptak:

Karakter for BSS300 Kvalitativ forskningsmetode vil ikke være klar ved søknadsfrist, men tas med i vurdering ved opptak.

Møter du kravene ovenfor, blir du vurdert på grunnlag av søknaden og CV-en du sender inn. Normert studieprogresjon blir vektlagt. Dersom praksisvirksomheten ønsker det, blir du kalt inn til et jobbintervju.

Det er ikke gitt at alle som søker på praksisemnet, får tilbud om jobb. Blir du ikke tatt opp på praksisemnet, må du ta andre valgemner.

Vil du vite mer?

Informasjonsmøte om praksisemnet finner sted tirsdag 15. oktober kl. 12.15 – 14.00 i EOJ101 (det lille auditoriet). På møtet forteller virksomhetene om seg og hvilke arbeidsoppgaver du kan forvente som praksisstudent hos dem. Sted: første etasje i Elise Ottesen-Jensens hus, EOJ 101.

Les mer om Praksis i statsvitenskap og sosiologi.

Kontakt emneansvarlig Ann Karin Tennås Holmen.

Se den generelle presentasjonen om praksisemnet fra infomøtet på UiS