en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap er det systematiske studiet av politikk. Politikk kan avgrenses til offentlige beslutningsprosesser, men kan også defineres vidt og inkludere alle sosiale forhold som angår makt, autoritet og styring i både offentlig og privat virksomhet.
Om studiet Du lærer om hvordan samfunnet er organisert og politikken virker, hvordan maktforholdene er og hvordan politiske beslutninger påvirkes. Sentrale temaer er politiske ideologier og demokrati, internasjonal politikk og forvaltningens organisering og virkemåte - lokalt, nasjonalt og globalt. Studiet kvalifiserer til å søke opptak på flere masterprogram ved UiS, og til masterstudier i statsvitenskap ved andre universiteter. Studiet er inndelt i obligatoriske emner (130 studiepoeng) og valgfrie emner (50 studiepoeng).
Valgfrie emner gir en mulighet til å velge fag som interesserer deg spesielt. Valgemner sørger for at du kan gi din utdanningsplan en egen spesiell vinkling. Du kan velge blant flere valgfrie emner ved UiS, etter hvilken interesse du har. Du må selv påse at det ikke forekommer kollisjoner i undervisning og/eller på eksamen. Du kan også velge ulike kombinasjoner som inkluderer et emne som tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Praksisoppholdet skal bidra til at studentene bevisstgjøres studiets faglige relevans for arbeidslivet. Gjennom observasjon, samhandling, veiledning og praktisk utøvelse skal studentene få mulighet til å bli mer bevisst på hvilke yrkesroller disiplinene kan gi og hvilke jobbmuligheter som finnes. På denne måten kan du selv lage en fordypning som interesserer deg. Denne valgfriheten gir deg mulighet til å skape din egen profil på din bachelor i statsvitenskap.
Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.
Hva lærer du? På statsvitenskap lærer du hvordan du kan bruke analyser, metoder og statistikk i det daglige arbeidet. Du lærer også hvordan du kan observere og analysere politiske prosesser og innholdet i politikken som føres av myndighetene, og se på konsekvensene av de politiske vedtakene. Som en del av studiet lærer du om hvordan Norges og andre lands politiske systemer er bygget opp og fungerer. Når du er ferdig, vil du kunne bruke perspektivene og begrepene du har lært til å forstå samfunnet og det politiske systemet.

Hva kan du bli

Statsvitere arbeider i lokal og statlig forvaltning, i organisasjoner, innen media, diplomati og internasjonale organisasjoner og i næringslivet.

Fullført studium kvalifiserer til å søke opptak til flere masterprogram ved UiS, bl.a. Master i endringsledelse og Master i energi, miljø og samfunn, og vil kunne kvalifisere for opptak ved masterstudier i samfunnsvitenskap/statsvitenskap ved andre utdanningsinstitusjoner.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, 51 83 15 00/ 1535, e-post: post-ims@uis.no.

Fagrelaterte sprøsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder Gunnar Thesen, gunnar.thesen@uis.no

Studieadministrative spørsmål rettes til studiekonsulent Nina Nesheim, nina.nesheim@uis.no

Opptaksspørsmål rettes til: opptak@uis.no