en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samfunnssikkerhet - masterstudium


Obligatoriske fellesemner SP Semester
MSA290_1 Oppgaveseminar 0
1 2 4
MSAMAS_1 Masteroppgave i samfunnssikkerhet 30
1 2

3. semester ved UiS eller utveksling

3. semester ved UiS - Velg 3 emner SP Semester
MSA265_1 Energy, Societal Safety and Sustainable Devel... 10
1 2 4
MSA270_1 Internasjonale humanitære kriser 10
1 2 4
MSA280_1 Beslutninger i kriser 10
1 2 4
SAM600_1 Granskingsmetodikk 10
1 2 4
3. semester utveksling
U_M-SAMSIK Utveksling - 30 SP  
1 2 4

Spesialisering

Obligatoriske emner SP Semester
MEE140_1 Philosophy of Science and Research Methods 10
2 3 4
MSA115_1 Risiko og samfunnssikkerhet 10
2 3 4
MSA125_1 Krisehåndtering 10
2 3 4
MEE115_1 Social science research methods 10
1 3 4
SAM500_1 Infrastruktur og sårbarhet 10
1 3 4
SAM510_1 Risikobasert styring 10
1 3 4
MSA290_1 Oppgaveseminar 0
1 2 4
MSAMAS_1 Masteroppgave i samfunnssikkerhet 30
1 2
3. semester ved UiS - Velg 3 emner SP Semester
MEN255_1 Ledelse og regulering av HMS 10
1 2 4
MSA265_1 Energy, Societal Safety and Sustainable Devel... 10
1 2 4
MSA270_1 Internasjonale humanitære kriser 10
1 2 4
MSA280_1 Beslutninger i kriser 10
1 2 4
SAM520_1 Beredskapsanalyse og -planlegging 10
1 2 4
SAM600_1 Granskingsmetodikk 10
1 2 4
3. semester utveksling
U_M-SAMSIK Utveksling - 30 SP  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MAF300_1 Numerisk modellering 10
2 3 4
MSA115_1 Risiko og samfunnssikkerhet 10
2 3 4
MSA125_1 Krisehåndtering 10
2 3 4
SAM500_1 Infrastruktur og sårbarhet 10
1 3 4
SAM510_1 Risikobasert styring 10
1 3 4
SAM610_1 Tekniske sikkerhetssystemer 10
1 3 4
MSA290_1 Oppgaveseminar 0
1 2 4
MSAMAS_1 Masteroppgave i samfunnssikkerhet 30
1 2
3. semester ved UiS - Velg 3 emner SP Semester
MEN255_1 Ledelse og regulering av HMS 10
1 2 4
RIS520_1 Teknisk sikkerhet 10
1 2 4
SAM520_1 Beredskapsanalyse og -planlegging 10
1 2 4
SAM600_1 Granskingsmetodikk 10
1 2 4
3. semester utveksling
U_M-SAMSIK Utveksling - 30 SP  
1 2 4