en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag: mediefag, hotell- og reiseliv, helse- og sosialfag, økonomi og jus og samfunnsfag. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.
Fagområder som kvalifiserer til opptak på master i samfunnssikkerhet er:
- Sosiologi
- Psykologi
- Pedagogikk
- Sosialantropologi
- Jus
- Statsvitenskap
- Samfunnsfag
- Helse- og sosialfag
- Økonomi/administrasjon
- Hotell- og reiseliv
- Politiutdanning
- Lærerutdanning
- Journalistikk
- Historiefag
- Redningstjeneste
- Forsvar
Det gis 0,2 tilleggspoeng til uteksaminerte kandidater fra bachelorprogrammene i sosiologi og statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger som har fullført og bestått minst 4 av følgende 5 emner:
- BSA145 Risikosamfunnet (10 sp)
- BSA230 Politikk og risiko (10 sp)
- BSA240 Sårbarhet og teknologisk utvikling (10 sp)
- BSA250 Kriser og samfunnssikkerhet (10 sp)
- BSA260 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (10 sp)
Det gis også tilleggspoeng til andre studenter med bachelor i samfunnssikkerhet, for eksempel fra Universitetet i Tromsø og fra Metropol (København).

For å velge spesialisering i teknisk samfunnssikkerhet må du ha: Bachelor i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag, eller tilsvarende. Treårig bachelorstudium i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag, eller tilsvarende. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Annen teknisk-naturvitenskapelig utdanning kan også kvalifisere til opptak etter individuell vurdering.

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars