en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelorgrad i en av følgende fagområder eller tilsvarende:
Samfunnsfag
Naturvitenskap
Ingeniørfag
Matematikk
Statistikk
Søkere med annen type utdanningsbakgrunn, som helse- og samfunnsfag, økonomi og administrasjon, hotell og reiseliv, politiutdanning, lærerutdanning, journalistikk, historie og vitenskapsfilosofi, kan også vurderes for opptak til dette studiet.
Søkere med bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag eller tilsvarende er kvalifisert til Siv.Ing-tittel etter fulført mastergrad. Tilsvarende grad må dokumentere 30 studiepoeng matematikk/ inkludert minst 5 studiepoeng statistikk.
Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.
Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.
Dersom det er færre søkere enn studieplasser, kan søkere som ikke oppfyller kravene til opptak gis betinget opptak når de mangler inntil 10 studiepoeng. Søkere med bachelor i ingeniørfag kan ikke gis betinget opptak dersom de mangler mer enn 5 studiepoeng i matematikk/statistikk. Manglende studiepoeng må avlegges innen 1 år etter oppstart på studiet.
Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars