en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelorgrad i en av følgende fagområder eller tilsvarende:
Samfunnsfag
Naturvitenskap
Ingeniørfag
Matematikk
Statistikk

Søkere med annen type utdanningsbakgrunn, som sosialfag, helse- og samfunnsfag, økonomi og administrasjon, hotell og reiseliv, politiutdanning, lærerutdanning, journalistikk, historie og vitenskapsfilosofi, kan også vurderes for opptak til dette studiet.
Søkere med bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag eller tilsvarende er kvalifisert til Siv.Ing-tittel etter fulført mastergrad. Tilsvarende grad må dokumentere 30 studiepoeng matematikk/ inkludert minst 5 studiepoeng statistikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars