en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Risikostyring og samfunnssikkerhet, internasjonalt masterstudium

Ønsker du å bli en høyt kvalifisert risikoekspert, med sterk kompetanse innen risikovitenskap, risikovurdering, risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring, «risk governance» og policy? - En ekspert som kan støtte generering av risikokunnskap for alle typer problemer og støtte håndteringen av nåværende og fremvoksende risikoproblemer som samfunnet står overfor i dag, for eksempel terrorisme, komplekse teknologiske risikoer og klimaendringer. Som student på masterprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger vil du bli medlem av en av de sterkeste vitenskapelige gruppene innen risiko i hele verden, og få opplæring i det å være en risikoekspert av ledende professorer i risikostyring og samfunnssikkerhet.
Det er et økende fokus på risiko og sikkerhet (safety og security) i samfunnet i dag, og utfordringene er mange. Gjeldende praksis innen risikostyring og samfunnssikkerhet har alvorlige svakheter og det er et presserende behov for forbedringer. Det er behov for nye ideer og perspektiver på risikostyring og samfunnssikkerhet. Studiet belyser slike ideer og perspektiver, og har som mål å bidra til å styrke det vitenskapelige grunnlaget for risikofagfeltet og -vitenskapen, inkludert relevante sikkerhetsspørsmål.
En mastergrad i risikostyring og samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger vil gi deg avansert kunnskap i fundamentale temaer innen risikostyring og samfunnssikkerhet. Dette er en attraktiv kompetanse, enten du ser etter fremtidig arbeid som risikoforsker, som «practicioner» innen risikostyring og samfunnssikkerhet, eller som leder. Programmet kvalifiserer for stillinger i både privat og offentlig sektor.
Mastergraden i risikostyring og samfunnssikkerhet bygger på konsepter og ideer utviklet av Society for Risk Analyse de siste 40 årene. 'Risk analysis' brukes i bred forstand for å inkludere risikovurdering, risikokarakterisering , risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring og policy knyttet til risiko, i sammenheng med risikoer som angår enkeltpersoner, offentlige og private organisasjoner, og til samfunnet på et lokalt, nasjonalt og globalt nivå.
Studieprogrammet inkluderer emner som dekker alle aspekter av risiko som fremhevet ovenfor. Sentrale aspekter av sikkerhet (safety og security) og resiliens dekkes også, samt temaer knyttet til beredskap og krisehåndtering.
For studenter med ingeniørbakgrunn som ønsker tittelen sivilingeniør må emnet MAF300 avlegges i første semester.

Fagplan

Studieprogrammet er organisert ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Programmet består av 120 studiepoeng totalt, hvorav 60 studiepoeng er obligatoriske fag og 30 studiepoeng er valgfrie emner. I tillegg kommer en masteroppgave på 30 studiepoeng. Undervisningen består av forelesninger (live og/eller streaming/videoer), seminarer, prosjektoppgaver, samt obligatoriske og frivillige øvingsoppgaver.
Instituttet tilbyr en liste med anbefalte valgemner. Andre valgemner må godkjennes av instituttet.
Masteroppgaven kan gjennomføres enten kun med en veileder fra studieprogrammet eller i samarbeid med en ekstern virksomhet. Instituttet har gode kontakter med forskjellige virksomheter i regionen. For å skrive en masteroppgave må det vises tilfredsstillende progresjon i henhold til «Reglar for bachelor- og masteroppgåva» av mars 2018.
UiS ønsker å tilby alle sine programmer og emner som planlagt. Gjennomføring av emner må imidlertid være betinget tilgjengelighet av ressurser og et minimum antall studenter.

Hva kan du bli

Avhengig av studentens bakgrunn og profilen på studiet skapt i form av kombinasjon av valgemner, vil uteksaminert kandidater være kvalifisert for en rekke forskjellige jobber. Både i privat og offentlig sektor er det generelt høy etterspørsel etter folk med sterk kompetanse innen risikoanalyse og risikostyring. Uteksaminerte kandidater finner vanligvis arbeid som analytikere, rådgivere, konsulenter eller ledere.

En fullført mastergrad i risikostyring med et karaktersnitt på minimum B og minimum karakteren B på masteroppgaven kan kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet i naturvitenskap og teknologi med spesialisering i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt kvalitetssystem.

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger

iorp.service@uis.no tel: +47- 51 83 17 15