en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rogaland fylkeskommune - næringsavdelingen

Næringsavdelingen ved Rogaland fylkeskommune har som oppgave å stimulere, og legge til rette for, næringsutvikling i fylket.


Med de store utfordringene fylket har vært gjennom siden 2013, har avdelingens hovedgeskjeft vært å bidra til å skaffe nye, og sikre eksisterende, arbeidsplasser.

Fagfeltene næringsavdelingen for tiden legger vekt på, er mat og reiseliv, bioøkonomi, kraftkrevende industri og utvikling av gode og levedyktige klynger.

Målsetninger og satstinger innenfor de ulike fagområdene næringsavdelingen jobber mer, er beskrevet i en rekke planer og strategier med tilhørende handlingsprogram utarbeidet i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Gjennom tett samarbeider med næringslivet og offentlige aktører (inkludert universitet, høyskoler og NAV) har avdelingen jobbet for å få til gode prosjekter og arenaer som stimulerer til bærekraftige verdiskapinger og arbeidsplasser.

Det er totalt 15 ansatte i Rogaland fylkeskommunes næringsavdeling.
 

Vil du vite mer?

Her finner du mer informasjon om Rogaland fylkeskommunes næringsavdeling.
 

Rogaland fylkeskommunes logo.