en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleumstilsynet

Som praksisstudent hos Petroleumstilsynet (Ptil) får du jobbe i et selvstendig statlig tilsynsorgan med myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø gjennom alle faser i petroleumsvirksomheten.

Det er Ptils ansvar å kontrollere at aktørene gjennomfører aktiviteten i henhold til krav i regelverket. I tillegg jobber de for å sikre kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Ptil besitter kjernekompetanse innenfor alle disiplinområdene for å følge opp teknisk operasjonell sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten, herunder boring og brønn, logistikk og beredskap, konstruksjonssikkerhet, prosess-sikkerhet, HMS-styring og arbeidsmiljø. I tillegg har de juridisk og samfunnsfaglig kompetanse som bidrar i tilsynet og også brukes i koordinering av faglige utredninger og rådgiving til overordnet myndighet.

I tillegg til å være et tilsyn, er Ptil et sentralt forvaltningsorgan med direktoratsoppgaver. Ptil fungerer som faglig rådgiver til Arbeids- og sosialdepartementet og som et kompetanseorgan ovenfor sektoren, andre myndigheter og allmennheten, blant annet gjennom formidling av fakta og kunnskap, og som forvalter av regelverk.

Som kompetanseorgan overfor sektoren skal Ptil også drive informasjons- og rådgivningsvirksomhet overfor aktørene i petroleumsvirksomheten, og samtidig bidra aktivt til kunnskapsoverføring innenfor helse- miljø- og sikkerhetsområdet i samfunnet generelt.

Ptil er lokalisert i industriparken på Ullandhaug i Stavanger og har ca. 180 ansatte.

Vil du vite mer?

Se Petroleumstilsynets presentasjon om seg og oppgavene du får som praksisstudent hos dem.

Her finner du mer informasjon om Petroleumstilsynet.