en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Det er forventet at studentene, etter fullført stadium, skal ha tilegnet seg følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse.
Kunnskap:

 • Kunnskap om energibærere, -teknologi, og -utfordringer, digitalisering og IKT-relaterte energisystemintegrasjoner.
 • Avansert kunnskap om omstillingsteorier og andre teoretiske perspektiver på politikk og politiske endringer.
 • Avansert kunnskap om nasjonal og internasjonal energipolitikk.
 • Avansert kunnskap om utfordringene assosiert med lavkarbonendringer, og hvordan det påvirker samfunnsstrukturer og individuelle liv i et interseksjonelt perspektiv.
 • Avansert kunnskap om nødvendige strategier og tiltak relatert til lavkarbonsamfunnet.
 • Kunnskap om forholdet mellom energi, risiko, samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling.
 • Avansert kunnskap om de geopolitiske aspektene ved energi- og miljøpolitikk.
 • Kunnskap om energimarkeder, ressursøkonomi og innovasjon.

Ferdigheter:
 • Kunne kritisk vurdere ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og utvikle et akademisk argument.
 • Bruke ulike teorier til analytiske formål.
 • Kunne jobbe selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsing.
 • Kunne utføre et selvstendig forskningsprosjekt.
 • Arbeide godt i grupper.
 • Kunne bruke en avansert forståelse av politikk og retningslinjer relatert til bærekraftig utvikling og energipolitikk.

Generell kompetanse:
 • Kunne kritisk bruke og evaluere relevant litteratur og relevante teorier og forslag til retningslinjer, samt anbefalinger.
 • Kunne bruke tilegnet kunnskap og tilegnede ferdigheter innen ulike energi- og miljørelaterte felt.
 • Kunne kommunisere forskning, analyser og konklusjoner for å lage effektive muntlige og skriftlige presentasjoner.
 • Kunne bidra til strategier og løsninger for å skape et bærekraftig samfunn.