en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Energy, Environment and Society - masterstudium


Energi og energirelaterte miljøutfordringer skaper store utfordringer for enkeltland og det internasjonale samfunnet som en helhet. Energisystemer verden over er i endring, eller i ferd med å endre seg, mot lavkarbon og mer bærekraftige energikonfigurasjoner. Samtidig har debatten om hva lavkarbon og bærekraftig energipolitikk egentlig er blitt stadig mer aktuell og intens i de fleste land. Det foregår politiske konflikter om betydningen av bærekraftig energi og overgangen til lavkarbonsamfunn. I tillegg finnes det ulike, konkurrerende oppfatninger og visjoner av hva det framtidige energisystemet burde bestå av.

Disse politiske kontroversene danner grunnlaget for masterprogrammet i energi, miljø og samfunn. Det samfunnsvitenskapelige masterprogrammet stiller grunnleggende spørsmål om hva bærekraftig energi kan være og hvordan en lavkarbonovergang kan se ut fra ulike perspektiver.

Studiet gir deg en generell innsikt i energi- og miljørelaterte utfordringer. Studiet utforsker ulike aktører, interesser, oppfatninger og drivere ved en mulig overgang til et lavkarbonsamfunn med hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner av bærekraftig utvikling.

Masterprogrammet tar utgangspunkt i omstillingsteorier. Hvordan kan samfunnsmessige endringer håndteres og rettes mot spesifikke mål, som for eksempel bærekraftig utvikling og et lavkarbonsamfunn? Hvilke spesifikke politiske konfigurasjoner vil legge til rette for et bærekraftig samfunn i ulike kontekster?

Hva kan du bli

Programmet er relevant for både offentlig og privat sektor. Kunnskap om bærekraftig utvikling, energi og miljøutfordringer er forventet å øke kraftig i tiden fremover. Slike sosiale endringer krever nye måter å tenke på. Mastergradens tverrfaglige tilnærmingen styrker samfunnsviteres aktualitet i både offentlig og privat sektor.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Utenlandsopphold

I løpet av studieperioden er det mulig å studere ett semester i utlandet, ved et av partneruniversitetene våre.

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Telefonnummer: 51 83 15 00/15 35. E-postadresse: post@uis.no.

Studiekoordinator er Oluf Langhelle. E-postadresse: oluf.langhelle@uis.no.