en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

OBS! For informasjon om opptakskrav til studieåret 2020/2021 se utfyllende regler som ligger her på høyre side.
Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag: mediefag, hotell- og reiseliv, helse- og sosialfag, økonomi, jus og samfunnsfag.
Det forutsettes at søkeren har forkunnskaper i forskningsmetode. Studenter som ikke har kvalitativ og/eller kvantitativ metode på bachelornivå i fagkretsen, har et selvstendig ansvar for å tilegne seg dette før de påbegynner studiet
Fagområder som kvalifiserer til opptak kan være:
- Sosiologi
- Psykologi
- Pedagogikk
- Sosialantropologi
- Jus
- Statsvitenskap
- Økonomi og administrasjon
- Samfunnsfag
- Helse- og sosialfag
- Hotell- og reiseliv
- Politiutdanning
- Lærerutdanning
- Journalistikk
Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars