en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme

Moderne teknologi og vår forståelse av den verden vi lever i er basert på den vitenskapelige beskrivelsen av naturlige fenomener og avansert matematisk modellering. Vitenskapsfolk og ingeniører er utdannet til å utforske og undersøke disse fenomener og etterfølgende anvende vår viten til å utvikle ny teknologi.
En mastergrad i matematikk og fysikk vil utstyre deg med ferdigheter i matematikk, fysikk og statistikk på et langt høyere nivå enn de fleste mastergrader i ingeiørfag. Du vil være i stand til å løse svært avanserte matiematiske problemstillinger, analytisk og numerisk. Du vil være i stand til å anvende fundamental fysikk på komplekse systemer, både på makroskopisk og mikroskopisk skala. Du vil ha en stor verktøyskasse med beregnings-, eksperimentelle og dataanalysemetoder og være i stand til å behandle generelle naturvitenskapelige problemstillinger, men også problemstillinger innenfor økonomi, helse, samfunnsfag og ledelse.
Studenter med fullført grad i matematikk og fysikk finner jobber som spesialister i industrien, i rollen innenfor teknisk design og innovasjon, dataanalyse, matematisk modellering og ledelse. I både den offentlige og private sektor er matematikere og fysikere etterspurt til forskings- og utviklingsteams, særlig for de oppgaver som krevet meget avansert matematikk, deduksjons- og problemløsningsferdigheter, høy presisjon og dyp forståelse.
Noen matematikere og fysikere velger å spesialisere seg ytterligere gjennom en Ph.D. grad, andre får en karriere innenfor utdannelse, på videregående skolenivå, på høyskolenivå eller i andre typer formidling.
Fra semester 1 velger studenten å spesialisere seg innen enten matematikk eller fysikk og i semester 2 velges et sett med videregående valgemner.
Masterprosjektet i semester 3-4 gir mulighet for å bruke de tillærte ferdigheter på en konkret, ofte svært utfordrende problemstilling innen moderne matematikk og fysikk. Her eksponeres studenten for noen av de mest avanserte metoder og ideer innen matematikk (algebarisk- og differensialgeometri, topologi og funksjonsanalyse), for nye metoder og deer innen dataanalyse (statistiske simuleringer, signalanalyse, maskinlæring og AI) og for dagens utforsking av Universeits fundamentale egenskaper som benytter noen av verdens mest komplekse teknologi (CERN, ESRF, Gravtasjonsbølger, supercomputere).
Studenter på masterprogrammet vil søke om speisalisering i matematikk eller fysikk før 1. september 1. semester. Hvilketn retning en kan velge vil avhenge av bakrunnen og hvilken bachelorgrad en har.

Hva kan du bli

Matematikere og fysikere blir ansatt innenfor:

  • Forskning og utvikling i industri, for eksempel energibransjem, fornybar energi, romteknologi, klima, bio- og energifysikk, maskinlæring og kunstig intelligens.
  • Forskning, utvikling og undervisning i akademia, for eksempel teoretisk fysikk, analyse og utvikling av materialer, kosmologi, algebraisk geometri, matematisk analyse, medisinsk statistikk og økonometri.
  • Forskning og utvikling i industri, for eksempel oljebransje, fornybar energi, romteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens.
  • Andre jobber i næringslivet og kommune/stat som krever analytiske ferdigheter og matematikkforståelse og bruk av digitale verktøy. Analytiker, finans, forsikringsbransje, logistikk, programmering, medier.
  • Undervisning på videregående skole og høyskole (med PPU).


Etter fullført grad, kan en søke på doktorgradssstudier (Ph.D.) ved de fleste universitetet i Norge og utlander, i matematikk eller fysikk avhengig av valgt spesialisering.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, email: post-tn@uis.no