en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag


Obligatoriske emner SP Semester
FYS100_1 Mekanikk 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT110_1 Lineær algebra 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
FYS210_1 Fysikklaboratorium 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT210_1 Reell og kompleks kalkulus 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS300_1 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteo... 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
FYS330_1 Mikrofysikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT320_1 Differensialligninger 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
FYS320_1 Kvantemekanikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
FYS340_1 Statistisk Fysikk 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MAT250_1 Abstrakt Algebra 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Velg ett emne i 5. semester (høst) SP Semester
FYS220_1 Astronomi og Astrofysikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Valg av spesialisering

Obligatoriske emner SP Semester
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MATMAS_1 Masteroppgave i matematikk 60
1 2 3 4 5 6 7
Velg ett emne i 7. semester SP Semester
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
STA530_1 Statistisk læring 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Velg 3 emner i 8. semester (vår) SP Semester
MAT600_1 Topologi og symmetri 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MAT610_1 Matematisk analyse II 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MAT630_1 Algebraisk geometri 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
STA600_1 Generaliserte lineære modeller 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Utveksling 8. semester (vår)
U_M-MAFYS5 Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner SP Semester
FYS500_1 Analytisk mekanikk og feltteori 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
FYS540_1 Faststoffysikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
FYSMAS_1 Masteroppgave i fysikk 60
1 2 3 4 5 6 7
Velg ett emne i 7. semester SP Semester
FYS220_1 Astronomi og Astrofysikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Velg 3 emner i 8. semester (vår) SP Semester
FYS600_1 Generell relativitetsteori og kosmologi 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
FYS610_1 Kvantefeltteori 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
FYS620_1 X-ray and Neutron scattering 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
FYS630_1 Numerisk faststoffysik 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Utveksling 8. semester (vår)
U_M-MAFYS5 Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 5 6 7 9 10