en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått master i matematikk og fysikk vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
K1 Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdene matematikk og fysikk, og spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område av enten matematikk eller fysikk i forbindelse med arbeidet med spesialisering og masteroppgaven.
K2 Kandidaten har bred kunnskap om fagområdenes vitenskapelige teorier og metoder.
K3 Kandidaten har kunnskap om relevante numeriske/digitale verktøy og metoder som finner anvendelse i matematikk og fysikk, samt eksperimentelle metoder.
K4 Kandidaten har kunnskap om hvordan fagområdene matematikk og fysikk kan relateres til andre real- og teknologifag.
K5 Kandidaten har spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område av enten matematikk eller fysikk i forbindelse med arbeidet med spesialisering og masteroppgaven.
Ferdigheter
F1 Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets historie, tradisjoner, egenart og samfunnsposisjon.
F2 Kandidaten kan anvende sine kunnskaper til å gjennomføre konkrete beregninger og argumenter og dermed utlede resultater innenfor sentrale deler av fagområdene matematikk og fysikk, både kjente og nye problemstillinger.
F3 Kandidaten kan benytte relevante digitale verktøy til å analysere problemstillinger i matematikk og fysikk.
F4 Kandidaten kan benytte relevante forskningsmetoder og fagstoffet på en selvstendig og kritisk måte og til å formulere og strukturere faglige resonnement.
F5 Kandidaten kan gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse under veiledning og i tråd med etiske og vitenskapelige normer innenfor fagfeltet.
F6 Kandidaten kan kommunisere vitenskapelig selvstendig arbeid, herunder eget arbeid, og beherske fagområdets terminologi, både muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse
G1 Kandidaten kan analysere tall- og datamateriale også utenfor eget fagområde.
G2 Kandidaten kan analysere og presentere komplekse problemstillinger på en logisk og strukturert måte.
G3 Kandidaten kan arbeide selvstendig, og oppsøke og tilegne seg avansert kunnskap på egen hånd.