en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag

En mastergrad i matematikk og fysikk vil utstyre deg med ferdigheter i matematikk, fysikk og statistikk på et nivå langt høyere enn de fleste mastergrader i ingeniørfag. Du vil være i stand til å løse svært avanserte matematiske problemstillinger, analytisk og numerisk. Du vil være i stand til å anvende fundamental fysikk på komplekse systemer, både på makroskopisk og mikroskopisk skala. Du vil ha en stor verktøyskasse med beregnings-, eksperimentelle og dataanalysemetoder og være i stand til å behandle generelle naturvitenskapelige problemstillinger, men også problemstillinger innenfor økonomi, helse samfunnsfag og ledelse.
Studenter med fullført grad i matematikk og fysikk finner jobber som spesialister i industrien, i roller innenfor teknisk design og innovasjon, dataanalyse, matematisk modellering og ledelse. I både den offentlige og private sektor er matematikere og fysikere etterspurt til forskings- og utviklingsteams, særlig for de oppgaver som krevet meget avansert matematikk, deduksjons- og problemløsningsferdigheter, høy presisjon og dyp forståelse.
Noen matematikere og fysikere velger å spesialisere seg ytterligere gjennom en Ph.D. grad, andre får en karriere innenfor utdannelse, på videregående skolenivå, på høyskolenivå eller i andre typer formidling.
De første 6 semestre av studiet dekker alle de sentrale ferdigheter som en matematiker og fysiker trenger. Herunder mekanikk, termodynamikk, elektromagnetisme, astrofysikk, kvantemekanikk, samt statistikk, videregående kalkulus, abstrakt algebra, differensialligninger og numeriske metoder.
Fra semester 7 velger studenten å spesialisere seg innenfor enten matematikk eller fysikk og i semester 8 velges et sett videregående valgemner.
Masterprosjektet i semester 9-10 gir mulighet for å anvende de tillærte ferdigheter på en konkret, ofte svært utfordrende, problemstilling innenfor moderne matematikk og fysikk. Her eksponeres studenten for noen av de mest avanserte metoder og ideer innenfor matematikk (algebraisk og differensialgeometri, topologi og funksjonsanalyse), for nye metoder innen dataanalyse (algebraisk og differensialgeometri, signalanalyse, maskinlæring og AI) og for dagens utforsking av Universets fundamentale egenskaper som benytter noen av verdens mest komplekse teknologi (CERN, ESRF, Gravitasjonsbølger, supercomputere).

Hva kan du bli

Matematikere og Fysikere blir ansatt innenfor:

  • Forsking og utvikling i industri, for eksempel energibransjen, fornybar energi, romteknologi, klima, bio- og geofysikk, maskinlæring og kunstig intelligens.
  • Forskning, utvikling og undervisning i akademia, for eksempel teoretisk fysikk, analyse og utvikling av materialer, kosmologi, algebraisk geometri, matematisk analyse, medisinsk statistikk og økonometri.
  • Forskning og utvikling i industri, for eksempel oljebransje, fornybar energi, romteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens.
  • Andre jobber i næringslivet og kommune/stat som krever analytiske ferdigheter og matematikkforståelse og bruk av digitale verktøy. Analytiker, finans, forsikringsbransje, logistikk, programmering, medier.
  • Undervisning på videregående skole og høyskole (med PPU).En ferdig student kan søke på doktorgradsstudier (Ph.D.) ved de fleste universiteter i Norge og utlandet, innen matematikk eller fysikk, avhengig av spesialisering.

Etter 3 års studier kan studenten søke om overgang til andre masterstudier i matematikk eller fysikk i Norge og utlandet, samt til UIS sine masterporgram Computational Engineering og Applied Data Science. Dette krever at studenten gjennomfører en bacheloroppgave i semester 6 (se studieplan for mer informasjon).

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.