en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Matematikk og fysikk - bachelorstudium


Obligatoriske emner SP Semester
FYS320_1 Kvantemekanikk 10
1 2 3 4 6
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 6
MAFBAC_1 Bacheloroppgave matematikk og fysikk 20
1 2 3 4
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Valgemner eller utveksling

Velg ett emne i 5. semester SP Semester
FYS220_1 Astronomi og Astrofysikk 10
1 2 3 4 6
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 6
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-MATFYS Utveksling 5. semester - 10 SP (30 SP inklude...  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 4 5 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 4 5 6
FYS300_1 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteo... 10
1 2 3 5 6
MAT320_1 Differensialligninger 10
1 2 3 5 6
FYS320_1 Kvantemekanikk 10
1 2 3 4 6
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 6
MAFBAC_1 Bacheloroppgave matematikk og fysikk 20
1 2 3 4
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5
Velg ett emne i 4. semester (vår) SP Semester
FYS330_1 Mikrofysikk 10
1 2 3 5 6
FYS340_1 Statistisk Fysikk 10
1 2 3 5 6
MAT250_1 Abstrakt Algebra 10
1 2 3 5 6

Valgemner eller utveksling

Velg ett emne i 5. semester (høst) SP Semester
FYS220_1 Astronomi og Astrofysikk 10
1 2 3 4 6
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 6
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-MATFYS Utveksling 5. semester - 10 SP (30 SP inklude...  
1 2 3 4 6