en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studiet skal sette kandidaten i stand til å lære å modellere matematisk-fysiske systemer, å bruke faglitteraturen på områdene og å forstå det matematisk-naturvitenskapelige grunnlaget for moderne naturvitenskap og teknologi.
Etter endt studium skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
K1: Ha kjennskap til de fundamentale naturlovene og matematikkens grunnprinsipper. K2: Kunne formulere teknisk-naturvitenskapelige problemstillinger i et matematisk språk.
Ferdigheter:
F1: Ha tilegnet seg ferdigheter gode nok til å løse problemstillingene analytisk, numerisk og/eller statistisk.
F2: Kunne anvende programmeringsverktøy for analyse av ulike problemstillinger i matematikk og fysikk.
F3: Ha kjennskap til ulike eksperimentelle målemetoder og simuleringsteknikker, samt å kunne vurdere og analysere usikkerheter og feil knyttet til disse.
Generell kompetanse:
G1: Kunne sette fagfeltene matematikk og fysikk inn i en vitenskapshistorisk sammenheng og kjenne til deres betydning for andre disipliner.
G2: Planlegge, gjennomføre og formidle varierte arbeidsoppgaver og prosjekter selvstendig eller som en del av en gruppe.