en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk er grunnlagsfag for all teknisk-naturvitenskapelig forskning, og er en forutsetning for vår forståelse av verden omkring oss og for den teknologiske utviklingen i samfunnet. Matematiske og fysiske modeller kan beskrive alt fra kosmos til tekniske anvendelser. Matematikk og fysikk er også kulturfaktorer: Det moderne naturvitenskapelige verdensbildet er i stor grad skapt av forskning innen matematikk og fysikk.

Hva kan du bli

Behovet for kvalifiserte kandidater innen matematisk-fysisk modellering er stort og økende, ettersom de teknologiske og miljømessige utfordringene blir mer omfattende og varierte. Kunnskap innen matematikk og fysikk legger det nødvendige grunnlaget for å kunne forstå og delta i den stadig skiftende teknologiske utviklingen. Denne kunnskapen gir også et solid fundament for livslang læring. Det finnes mange gode, varierte og stabile yrkesvalg for matematikere og fysikere - innenfor forskning, næringsliv og industri, skole og forvaltning.

Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til masterstudier i matematikk og/eller fysikk, for eksempel ved UiS.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Kontaktinformasjon

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, E-mail: post-tn@uis.no