en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Matematikk - årsstudium

Matematikk årsstudium gir en god basis for videre studier i realfag. I målgruppen for studiet finner vi for eksempel studenter som ønsker matematikk i en bachelorgrad ved et universitet eller i en lærerutdanning. Studiet egner seg også for lærere i ungdomsskole og videregående skole som vil oppgradere sin matematikkompetanse.

Fagplan

Studiet består av 6 emner, 3 obligatoriske emner i høstsemestret og 2 valgemner i vårsemesteret.
Anbefalte valgemner
MAT210 Reell og kompleks kalkulus
MAT240 Matematikkens historie
MAT250 Abstrakt algebra
STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk
Undervisningskompetanse tilsvarende til Fag 2 på Lektorutdanningen krever at STA100 og MAT240 velges.
Ved ønsker om videre studier innenfor henholdsvis bachelorstudiet i matematikk og fysikk, bachelorstudier i ingeniørfag eller realfagslektor, må følgende emner være en del av studieplanen: STA100 og MAT210.

Hva kan du bli

Det er stort behov for lærere med kompetanse i realfag, spesielt matematikk.

Årsstudiet gir et godt grunnlag for videre studier i realfag og ingeniørfag.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, E-mail: post-tn@uis.no