en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Masterstudiet i biologisk kjemi har to spesialiseringer, biologisk kjemi og kjemi. Det er et internasjonalt program og undervisningen foregår på engelsk. Hovedmålet med programmet er at studenten skal tilegne seg avansert kunnskap i biologisk kjemi / kjemi. Det toårige masterstudiet i biologisk kjemi er et høyere grads studium med et omfang på 120 studiepoeng.

Hva kan du bli

Studiet kvalifiserer for jobber i ulike forsknings- og industrielle virksomheter i offentlig og privat sektor. Dette kan være forskningsinstitusjoner, laboratorier, sykehus, oljeindustri, matvareindustri, akademiske institusjoner og konsulentvirksomhet.

Etter fullført mastergrad kan du også kvalifisere til opptak til et doktorgradsprogram. Ved Universitetet i Stavanger tilbys en doktorgrad (PhD) i kjemi og biovitenskap.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt kvalitetssystem.Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: https://www.uis.no/article.php?articleID=132047&categoryID=11198Hannah Kate Hondebrink, studiekoordinator, tlf 51 83 31 37.  

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, E-mail: mailto:post-tn@uis.nopost-tn@uis.no