en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi


Obligatoriske emner SP Semester
BIO220_1 Mikrobiologi 10
1 2 3 4 6
BIO230_1 Genteknologi og bioinformatikk 10
1 2 3 4 6
BIOBAC_1 Bacheloroppgave biologisk kjemi 20
1 2 3 4

Valgemner eller utveksling

Anbefalte valgemner 5. og 6. semester SP Semester
BIO310_1 Grunnleggende molekylær kreftbiologi 10
1 2 3 4 6
BIO300_1 Sykdomslære 10
1 2 3 4 5
BSS220_1 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse 10
1 2 3 4 5
Andre relevante valgemner 5. og 6. semester SP Semester
FYS100_1 Fysikk 10
1 2 3 4 6
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 3 4 6
MLJ650_1 Akvatisk økotoksikologi 10
1 2 3 4 6
BIO510_1 Bioinformatikk 10
1 2 3 4 5
BIO600_1 Næringsmiddelmikrobiologi 10
1 2 3 4 5
DAT110_1 Grunnleggende programmering 10
1 2 3 4 5
Utveksling 5. semester og valgbare emner 6. semester
U_B-BIOKJ2 Utveksling 5. semester - 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
HHEXPHIL_1 Examen Philosophicum - HH 10
1 2 4 5 6
KJE200_1 Organisk kjemi 1 10
1 2 4 5 6
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 4 5 6
BIO200_1 Biokjemi 10
1 2 3 5 6
BIO210_1 Bioteknologi 10
1 2 3 5 6
KJE240_1 Analytisk miljøkjemi 10
1 2 3 5 6
BIOBAC_1 Bacheloroppgave biologisk kjemi 20
1 2 3 4

Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

Obligatoriske emner 5. semester SP Semester
BIO220_1 Mikrobiologi 10
1 2 3 4 6
BIO230_1 Genteknologi og bioinformatikk 10
1 2 3 4 6
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
BIO310_1 Grunnleggende molekylær kreftbiologi 10
1 2 3 4 6
MLJ650_1 Akvatisk økotoksikologi 10
1 2 3 4 6
Andre relevante valgemner 5. semester SP Semester
FYS100_1 Fysikk 10
1 2 3 4 6
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-BIOKJ2 Utveksling 5. semester - 30 SP  
1 2 3 4 6
Velg ett emne i 6. semester SP Semester
BIO300_1 Sykdomslære 10
1 2 3 4 5
BIO510_1 Bioinformatikk 10
1 2 3 4 5
BIO600_1 Næringsmiddelmikrobiologi 10
1 2 3 4 5
BSS220_1 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse 10
1 2 3 4 5
DAT210_1 Programvareutvikling 10
1 2 3 4 5
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner SP Semester
BIO100_1 Cellebiologi 10
2 3 4 5 6
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
2 3 4 5 6
BIO110_1 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10
1 3 4 5 6
KJE150_1 Generell kjemi 10
1 3 4 5 6
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6
HHEXPHIL_1 Examen Philosophicum - HH 10
1 2 4 5 6
KJE200_1 Organisk kjemi 1 10
1 2 4 5 6
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 4 5 6
BIO200_1 Biokjemi 10
1 2 3 5 6
BIO210_1 Bioteknologi 10
1 2 3 5 6
KJE240_1 Analytisk miljøkjemi 10
1 2 3 5 6
BIOBAC_1 Bacheloroppgave biologisk kjemi 20
1 2 3 4
Velg ett emne i 1. semester SP Semester
BØK135_3 Matematikk for økonomi og samfunnsfag 10
2 3 4 5 6
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6

Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

Obligatoriske emner 5. semester SP Semester
BIO220_1 Mikrobiologi 10
1 2 3 4 6
BIO230_1 Genteknologi og bioinformatikk 10
1 2 3 4 6
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
BIO310_1 Grunnleggende molekylær kreftbiologi 10
1 2 3 4 6
MLJ650_1 Akvatisk økotoksikologi 10
1 2 3 4 6
Andre relevante valgemner 5. semester SP Semester
FYS100_1 Mekanikk 10
1 2 3 4 6
ING100_1 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og ele... 10
1 2 3 4 6
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-BIOKJ2 Utveksling 5. semester - 30 SP  
1 2 3 4 6
Velg ett emne i 6. semester SP Semester
BIO300_1 Sykdomslære 10
1 2 3 4 5
BIO510_1 Bioinformatikk 10
1 2 3 4 5
BIO600_1 Næringsmiddelmikrobiologi 10
1 2 3 4 5
BSS220_1 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse 10
1 2 3 4 5
DAT210_1 Programvareutvikling 10
1 2 3 4 5
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 2 3 4 5