en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Treårig bachelor i biologisk kjemi - bioteknologi har som overordnet mål å utdanne kandidater som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper, får kompetanse til selvstendig arbeid innen praktisk laboratoriearbeid, og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn.
Utdanningen er forskningsbasert og danner grunnlag for livslang læring.
Normert studietid for graden er 3 år og den har et omfang av 180 studiepoeng. Et studieår er normert til 60 studiepoeng.

Hva kan du bli

Studiet gir en bred kjemisk utdanning med fordypning i biologiske og bioteknologiske metoder samt innen HMS. Dette gir kandidater et bredt spektrum av jobbmuligheter både i industri relatert til kjemikalier, næringsmidler, fôr, HMS, miljøvern/vann, samt muligheter innen offentlige etater.

Ved UiS har du mulighet å fortsette studiet med både mastergrad og senere doktorgrad i biologisk kjemi. En rekke universiteter og høgskoler i Norge og utlandet vil godkjenne bachelorgraden for videre masterstudier.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt kvalitetssystem.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: https://www.uis.no/article.php?articleID=132047&categoryID=11198Hannah Kate Hondebrink, studiekoordinator, tlf 51 83 31 37.  

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, E-mail: mailto:post-tn@uis.nopost-tn@uis.no