en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Generell studiekompetanse. Krav om matematikk R1/(S1+S2).
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Retningslinjer for oppstart på 4. studieår, hjemlet i Eksamensforskrift §2-1, pkt. 3, jf. pkt. 1:
For å kunne starte på 4. studieår, kreves det at alle emner som inngår i utdanningsplanen de tre første årene av programmet er fullført og bestått; med andre ord at det er oppnådd tilsvarende en bachelor i økonomi og administrasjon.
I tillegg kreves det oppnådd et karaktersnitt på minst 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1) ved oppstart på 4. studieår. Alle emnene som inngår i utdanningsplanens tre første år danner grunnlag for utregning av karaktersnittet.