en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge, som gir svært allsidige karrieremuligheter innenfor privat og offentlig virksomhet. Handelshøgskolen ved UiS har nær kontakt med næringslivet, stor forskningsaktivitet og et aktivt studentmiljø.
Masterprogrammet tilbyr fire profiler (studiespesialiseringer):
  • Økonomisk analyse
  • Anvendt finans
  • Strategi og ledelse
  • Innovasjon

Innpassing/overgangsordninger:
Studenter med eksamener innenfor økonomi/revisjonsfag fra andre utdanningsinstitusjoner kan, etter opptak til siviløkonomstudiet, søke innpass for disse eksamenene ved Universitetet i Stavanger. Søknaden leveres ved semesterstart, og må dokumenteres med karakterutskrift og emnebeskrivelser/fagplan. Hver søknad blir behandlet individuelt.
Arbeids- og undervisningsformer:
Det legges opp til pedagogiske arbeidsmåter som bidrar til å fremme vitenskapelig tilnærming, kritisk og analytisk tenkning. Det blir brukt varierte arbeidsformer så som forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske og frivillige innleveringer (individuelle og gruppeoppgaver). Selvstudium utgjør en vesentlig del av arbeidet.
Vurderingsformer:
Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Noen emner bruker underveisvurderinger, andre bare sluttvurderinger. Se emneomtaler for nøyaktig angivelse av type vurdering som er valgt. Alle emner bruker bokstavkarakter A-F.
Annen informasjon:
Universitetet i Stavanger benytter den digitale læringsplattformen Canvas for direkte kommunikasjon mellom lærer og student, utveksling av notater, samarbeid mellom studenter, opplysninger om opplegg og lignende. Det medfører at studentene har tilgang på undervisningsmateriell uansett hvor de befinner seg så lenge de har internettilgang.

Fagplan

Masterstudiet i økonomisk- administrative fag er organisert som et heltidsstudium på 300 studiepoeng, som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom.
Studentene gjennomfører samme kursportefølje som bachelorstudentene i økonomi og administrasjon i studiets første del (3 år - 180 studiepoeng).
Studentene velger ett av følgende spesialiseringsområder i studiets andre del (2 år - 120 studiepoeng):

  • Økonomisk analyse
  • Anvendt finans Strategi og ledelse
  • Innovasjon

Studieprogrammet avsluttes med innlevering av en masteroppgave (30 studiepoeng).

For å gi studentene både fordypning og bredde i kursdelen av programmet må studentene velge ett spesialiseringsområde (major/hovedprofil) og et breddeomfang som kan være i form av et støtteområde (minor/støtteprofil). Spesialiseringsområdet og støtteområdet skal begge være innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Det vil eksempelvis være mulig å ta Strategi og ledelse som spesialiseringsområde, med Økonomisk analyse eller Anvendt finans som støtteområde. I tillegg tilbys valgfrie masterkurs som gir ytterligere bredde til studiet. Disse kan ligge utenfor det økonomisk-administrative fagområdet.

Hva kan du bli

Siviløkonomistudiet gir deg svært allsidige karrieremuligheter innen privat- og offentlig sektor.

Fullført studium kvalifiserer deg også for opptak til doktorgradsprogrammer.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

Handelshøgskolen ved UiS. Telefon: 51 83 15 55. E-post: mailto:hhuis-post@uis.nohhuis-post@uis.no