en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Utvekslingssemester
5. semester
Som student på bachelor i rettsvitenskap har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Dette er en unik sjanse til å på nært hold å få et internasjonalt perspektiv på utdanningen du tar. Du vil oppleve ulike tilnærminger til fagene og våre internasjonale partnere gir gjerne fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. En annen viktig faktor er å oppleve andre kulturer. Gjennom utveksling får du også mulighet å utvide ditt nettverk. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet vil være nyttig når du skal ut i arbeidslivet.


Valg av emner
Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere fag som ikke tilbys ved UiS. Fagene må være på riktig nivå i forhold til der du er i studiene, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i våren 2019 foretatt en faglig vurdering av HHUiS sin kombinasjon av utveksling og "hjemme-emner" i bahcelorprogrammet i rettsvitenskap som utvekslingsavtalene ved HHUiS åpner for.
Det er kun studenter med utveksling i femte semester som vil kunne få godskrevet utvekslingsoppholdet.
Det er et vilkår at minst 10 studiepoeng metode inngår i porteføljen studentene tilegner seg i utvekslingsoppholdet.
Merk at UiB ikke kommer til å godskrive utvekslingsemner som enkeltemner, dvs. der studenter søker UiB med mindre enn en komplett BA-grad i rettsvitenskap fra HHUiS.

NB: Dersom du planlegger videre studier ved Universitet i Bergen anbefaler vi at du følger fagvalgene som UIB har lagt ut på sine opptakssider. Les mer her: Universitet i Bergen har kun vurdert emnetilbudet hos Kozminski University og Münster University, og fagmiljøet ved UIS har opprettet flere avtaler siden den tid. Det er derfor mulig at opphold til andre utvekslingsinstitusjoner vil bli godkjent ved UIB, men dette må avklares direkte med UIB.
Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekonsulent Cecilie Lund
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: