en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Studenten skal:
Kunnskap

 • ha kunnskap om rettssystemet og juridisk metode
 • ha kunnskap om sentrale juridiske begreper
 • ha kunnskap om de sentrale deler av norsk rett og kunnskap om de utvalgte deler av internasjonal rett som omfattes av studiet

Ferdigheter
 • kunne være i stand til å identifisere juridiske spørsmål
 • kunne analysere, drøfte og ta stilling til praktiske og teoretiske rettsspørsmål på grunnlag av etablert juridisk metode
 • kunne formidle selvstendig juridisk arbeid både skriftlig og muntlig
 • kunne bidra i faglig samhandling med andre, og herunder kunne kommentere andre studenters skriftlige og muntlige arbeid innenfor juridiske fag

Generell kompetanse
 • ha innsikt i sentrale og generelle juridiske problemstillinger
 • ha kompetanse til å tilegne seg nye kunnskaper også på andre rettsområder enn innen de fagene som er del av studiet
 • ha kompetanse til å delta i faglige diskusjoner om juridiske problemstillinger
 • ha utviklet evnen til rettspolitisk tenkning
 • ha evnen til å arbeide selvstendig med rettsspørsmål
 • kunne delta i samarbeid med andre som en deltaker som bidrar aktivt til akademisk diskusjon av problemstillinger