en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsreglene er en viktig del av samfunnet, og samfunnet er preget av økende rettsliggjøring.
Det er et voksende behov for juridisk kompetanse på en rekke samfunnsområder; i offentlig forvaltning, i privat næringsliv og i organisasjoner. Studieprogrammet bidrar til å dekke et behov for juridisk kompetanse i privat og offentlig administrativ virksomhet, som for eksempel i oljerelatert virksomhet, bank, forsikring, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning og undervisning.
I løpet av studiet skal studentene få grundig innføring i flere sentrale og viktige rettsområder. Videre skal studentene også gjennom hele studiet få grundig innføring i juridisk metode, både i egne metodefag og i forbindelse med arbeidet med de andre fagene.
Studiet er bygget opp slik at det er aktuelt både for studenter som ønsker å jobbe i privat sektor og for studenter som ønsker å jobbe i offentlig sektor.
Fullført bachelor i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger kan godskrives som de tre første årene på masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Opptaket i Bergen skjer på grunnlag av karakterene fra videregående skole (pluss eventuelle tilleggspoeng).
Innpassing / - overgangsordninger: Studenter med eksamener i juridiske emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan, etter opptak til bachelorprogrammet i rettsvitenskap, søke innpass for disse eksamenene ved Universitetet i Stavanger. Søknaden leveres ved semesterstart, og må dokumenteres med karakterutskrift og emnebeskrivelser/fagplan. Hver søknad blir behandlet individuelt.
Arbeids- og undervisningsformer Det blir brukt varierte arbeidsformer som forelesninger, seminar, gruppearbeid, oppgaveskriving og oppgavegjennomgang. I de fleste emnene stilles det krav om flere obligatoriske arbeider før studenten kan melde seg opp til eksamen. Se emneomtale for hvert enkelt emne.
Vurderingsformer Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Se emneomtalen for det enkelte emnet for å få nøyaktig angivelse av type vurdering som er valgt.
Privatister Bachelorprogrammet i rettsvitenskap er ikke et åpent studium.
Annen informasjon Universitetet i Stavanger benytter den digitale læringsplattformen Canvas for direkte kommunikasjon mellom lærer og student, utveksling av notater, samarbeid mellom studenter, opplysninger om opplegg og lignende. Det medfører at studentene har tilgang på undervisningsmateriell uansett hvor de befinner seg så lenge de har internettilgang.

Fagplan

Studiet består av flere ulike emner:

 • juridisk forprøve
 • examen philosophicum
 • forvaltningsrett I
 • familie- og arverett
 • juridisk metode I
 • kontraktsrett I
 • norske og internasjonale rettslige institusjoner
 • menneskerettigheter
 • rettskultur og komparativ rett
 • arbeidsrett
 • erstatningsrett
 • tingsrett
 • selskapsrett
 • juridisk metode II
 • kontraktsrett II
 • forvaltningsrett II
 • skatterett

Hva kan du bli

Bachelorprogrammet i rettsvitenskap gir en bred kompetanse som åpner mange og varierte karriereveier. Denne utdanningen gir muligheter for arbeid innen både privat og offentlig virksomhet.
Den er særlig aktuell innenfor arbeidsfeltene saksbehandling, rådgiving og veiledning, prosjektledelse, bank og forsikring, oljerelatert virksomhet, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning, internasjonale organisasjoner, undervisning o.l.

Fullført Bachelor i rettsvitenskap fra UiS gir fritak for de tre første årene på femårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Dette innebærer at studenter med Bachelor i rettsvitenskap fra UiS kan søke seg inn på masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB via Samordna opptak, og få godskrevet de tre årene ved UiS som de tre første årene på masterprogrammet ved UiB.
For studenter med Bachelor i rettsvitenskap ved UiS som ønsker å ta master ved UiB, men ikke kommer inn via Samordna opptak, gjelder følgende ordning: Fullført Bachelor i rettsvitenskap fra Universitetet i Stavanger kvalifiserer til å søke om opptak til toårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. For å kunne konkurrere om opptak må søker ha et karaktersnitt på C eller bedre i de karakterbelagte emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Fra studieåret 2020-2021 vil 8 plasser ved det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen være reservert for studenter med Bachelor i rettsvitenskap fra Universitetet i Stavanger. Ta gjerne kontakt med Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger for ytterligere informasjon.
Bachelorstudiet kvalifiserer for videre studier på masternivå- både i Norge og i utlandet.
Opptakskravene ved det enkelte masterstudium, i tillegg til karakterene, bestemmer hva du kan studere videre. Vær oppmerksom på at endringer i opptakskrav kan forekomme.Ved Universitetet i Stavanger kan du bygge på utdanningen med for eksempel:
Regnskap og revisjon, masterstudium
Endringsledelse, masterstudium
Samfunnssikkerhet, masterstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til fakultetet Handelshøgskolen, ved Universitetet i Stavanger, sitt evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

Handelshøgskolen ved UiS, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Telefon: 51 83 15 55. E-post: hhuis-post@uis.no