en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomi og administrasjon - masterstudium

Utvekslingssemester
3. semester
Som student på master i økonomi og administrasjon har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Dette er en unik sjanse til å på nært hold å få et internasjonalt perspektiv på utdanningen du tar. Fagfeltene innenfor økonomi og administrasjon berører også internasjonale problemstillinger med globale føringer og konsekvenser. Du vil oppleve ulike tilnærminger til fagene og våre internasjonale partnere gir gjerne fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. En annen viktig faktor er å oppleve andre kulturer. Gjennom utveksling får du også mulighet å utvide ditt nettverk. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet vil være nyttig når du skal ut i arbeidslivet.

Opplegg for utvekslingen
Studenter som søker studieopphold i utlandet, må ha fullført normert studieplan.

Valg av emner
I anbefalt utvekslingssemester er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere fag som ikke tilbys ved UiS. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Fagene du velger må være på riktig nivå i forhold til der du er i studiene, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. I tillegg er det et krav om en viss bredde i fagsammensetningen for studieprogrammet. Merk at for spesialiseringen i økonomisk analyse er det lagt inn krav om å ta tre spesialliseringsfag på til sammen 30 studiepoeng. Fakultetet vil være behjelpelig med å finne rette type fag.
Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet innen 15. februar. Handelshøgskolen vil invitere til en workshop med informasjon om valg og forhåndsgodkjenning av emner.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Anne-Lin Brobakke
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: