en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomi og administrasjon - masterstudium


Obligatoriske fellesemne SP Semester
MØAMAS_1 Master Thesis 30
1 2

Økonomisk-administrative fag - Spesialiseringsretning

3. semester utveksling
U_M-ØKAD Utveksling  
1 2 4
Minor Applied Finance-obligatoriske emner SP Semester
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
Minor Applied Finance-velg ett emne SP Semester
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
Minor Economic Analysis - obligatoriske emner SP Semester
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
Minor Economic Analysis - velg ett emne SP Semester
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
Frie valgemner 3. semester SP Semester
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
3. semester utveksling
U_M-ØKAD Utveksling  
1 2 4
Minor Applied Finance-obligatoriske emner SP Semester
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
Minor Applied Finance-velg ett emne SP Semester
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
Minor Economic Analysis - obligatoriske emner SP Semester
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
Minor Economic Analysis - velg ett emne SP Semester
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
Minor Strategic Marketing and Analytics - obligatoriske emner SP Semester
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 2 4
Minor Strategic Marketing and Analytics - Velg ett emne SP Semester
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
Velg 3 emner i 2. og 3. semester SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
U_M-ØKAD Utveksling  
1 2 4
Minor Applied Finance-obligatoriske emner SP Semester
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
Minor Applied Finance-velg ett emne SP Semester
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
Minor Strategic Marketing and Analytics - obligatoriske emner SP Semester
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 2 4
Minor Strategic Marketing and Analytics - Velg ett emne SP Semester
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
Frie valgemner 2/3. semester SP Semester
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
Velg ett emne i 2. eller 3. semester SP Semester
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
Velg ett emne i 2. eller 3. semester SP Semester
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
Minor Economic Analysis - obligatoriske emner SP Semester
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
Minor Economic Analysis - velg ett emne SP Semester
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
Minor Strategic Marketing and Analytics - obligatoriske emner SP Semester
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 2 4
Minor Strategic Marketing and Analytics - Velg ett emne SP Semester
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
Velg 3 valgemner i 2. og/eller 3. semester SP Semester
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA305_1 Innovation Studies 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
Obligatoriske fellesemne SP Semester
MØA112_1 Data Analytics and Research Methods 20
2 3 4
MØAMAS_1 Master Thesis 30
1 2
MØA102_1 Business Decisions 10
2 3 4

Økonomisk-administrative fag - Spesialiseringsretning

Obligatoriske emner SP Semester
MØA106_1 Developing and Marketing Innovations 10
1 3 4
MØA108_1 Strategy and Business Models 10
1 3 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 3 4
3. semester utveksling
U_M-ØKAD Utveksling  
1 2 4
3. semester ved UiS - valgemner SP Semester
MØA109_1 Digital Marketing 10
1 2 4
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA207_1 Internship 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA325_1 Sustainable Business Practices 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MØA315_1 Economics of Innovation 10
1 3 4
MØA305_1 Perspectives on Strategic Innovation 10
1 3 4
MØA416_1 Strategies for Innovation Management 10
1 3 4
3. semester utveksling
U_M-ØKAD Utveksling  
1 2 4
3. semester ved UiS - valgemner SP Semester
MØA109_1 Digital Marketing 10
1 2 4
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA207_1 Internship 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA325_1 Sustainable Business Practices 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MØA107_1 Microeconomics 10
1 3 4
MØA111_1 Macroeconomics 10
1 3 4
U_M-ØKAD Utveksling  
1 2 4
Velg ett emne i 2. semester SP Semester
MØA280_1 Empirical Labor Economics 10
1 3 4
MØA285_1 Economics of Energy Markets 10
1 3 4
Frie valgemner 2/3. semester - 30 sp SP Semester
MRR230_1 Financial statement analysis and security val... 10
1 3 4
MØA106_1 Developing and Marketing Innovations 10
1 3 4
MØA108_1 Strategy and Business Models 10
1 3 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 3 4
MØA205_1 Investments 10
1 3 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 3 4
MØA305_1 Perspectives on Strategic Innovation 10
1 3 4
MØA309_1 Corporate Finance and Governance 10
1 3 4
MØA315_1 Economics of Innovation 10
1 3 4
MØA416_1 Strategies for Innovation Management 10
1 3 4
MØA109_1 Digital Marketing 10
1 2 4
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA207_1 Internship 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA325_1 Sustainable Business Practices 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
Velg ett emne i 2. eller 3. semester SP Semester
MØA280_1 Empirical Labor Economics 10
1 3 4
MØA285_1 Economics of Energy Markets 10
1 3 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
Obligatorisk emne SP Semester
MØA205_1 Investments 10
1 3 4
MØA309_1 Corporate Finance and Governance 10
1 3 4
U_M-ØKAD Utveksling  
1 2 4
Velg ett emne i 2. semester SP Semester
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 3 4
MRR230_1 Financial statement analysis and security val... 10
1 3 4
MØA107_1 Microeconomics 10
1 3 4
MØA111_1 Macroeconomics 10
1 3 4
MØA285_1 Economics of Energy Markets 10
1 3 4
Velg ett emne i 2. eller 3. semester SP Semester
MRR230_1 Financial statement analysis and security val... 10
1 3 4
MØA107_1 Microeconomics 10
1 3 4
MØA111_1 Macroeconomics 10
1 3 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 3 4
MØA285_1 Economics of Energy Markets 10
1 3 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
Frie valgemner 3. semester SP Semester
MØA106_1 Developing and Marketing Innovations 10
1 3 4
MØA108_1 Strategy and Business Models 10
1 3 4
MØA202_1 Advanced Marketing Analytics 10
1 3 4
MØA280_1 Empirical Labor Economics 10
1 3 4
MØA305_1 Perspectives on Strategic Innovation 10
1 3 4
MØA315_1 Economics of Innovation 10
1 3 4
MØA416_1 Strategies for Innovation Management 10
1 3 4
MØA109_1 Digital Marketing 10
1 2 4
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA207_1 Internship 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA325_1 Sustainable Business Practices 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MØA108_1 Strategy and Business Models 10
1 3 4
MØA203_1 Leadership and Organisational Change 10
1 3 4
MØA204_1 Information Management and Digitalization 10
1 3 4
3. semester utveksling
U_M-ØKAD Utveksling  
1 2 4
3. semester ved UiS - valgemner SP Semester
MØA109_1 Digital Marketing 10
1 2 4
MØA201_1 Managing Strategic Partnerships 10
1 2 4
MØA207_1 Internship 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain and Lean Management 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA325_1 Sustainable Business Practices 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA370_1 Cases in Finance 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based Entrepreneurship 10
1 2 4