en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskap
Etter fullført utdannelse vil du være i stand til å:

 • demonstrere avansert kunnskap innenfor ditt valgte spesialiseringsområde av økonomi og administrasjon
 • kommunisere om spesialiseringsområdets vitenskapelige teori og metoder
 • adressere og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i spesialiseringsområdets historie, tradisjoner, og egenart

Ferdigheter
Etter fullført utdannelse vil du være i stand til å:
 • analysere ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor ditt valgte spesialiseringsområde av økonomi og administrasjon
 • bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid
 • gjennomføre et forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor ditt valgte spesialiseringsområde av økonomi og administrasjon
 • produsere og presentere en akademisk artikkel eller essay

Generell kompetanse
Etter fullført utdannelse vil du være i stand til å:
 • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger, og opptre ansvarlig
 • analysere profesjonelle problemstillinger, prosesser, beslutninger og dilemma
 • kommunisere om faglige problemstillinger med spesialister og allmennheten
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser