en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium


Obligatoriske emner SP Semester
BØKBAO_1 Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon 20
1 2 3 4
Valgbare emner i 5. semester eller utveksling SP Semester
U_B-ØKAD Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
BRE210_1 Finansregnskap og verdsettelse 10
1 2 3 4 6
BØK345_1 Marketing research 10
1 2 3 4 6
BØK385_1 Entrepreneurship and Business Plan 10
1 2 3 4 6
BØK420_1 Skatterett I 10
1 2 3 4 6
BØK425_1 Business Ethics 10
1 2 3 4 6
BØK400_1 Strategisk human resource management (HRM) 10
1 2 3 4 6
BØK405_1 Information and Technology Management 10
1 2 3 4 6
BØK430_1 Adferdsfinans 10
1 2 3 4 6
Valgbare emner i 4. og 6. semester SP Semester
BRE260_1 Videregående regnskap 10
1 2 3 5 6
BØK350_1 Operation Management 10
1 2 3 5 6
BØK365_1 Intermediate microeconomics 10
1 2 3 5 6
BRE275_1 Rettslære - revisoreksamen 10
1 2 3 5 6
BRE320_2 Årsregnskap 15
1 2 3 5 6
BRE330_2 Revisjonsteori og metode 15
1 2 3 6
BRE340_1 Skatterett - revisoreksamen 20
1 2 3 6
BØK285_1 Financial markets and institutions 10
1 2 3 5 6
BØK310_1 Personlig økonomi 10
1 2 3 5 6
BØK375_1 International Business 10
1 2 3 5 6
BØK415_1 Innføring i arbeids- og organisasjonspsykolo... 10
1 2 3 5 6
Obligatoriske emner SP Semester
BØK250_3 Markedsføring 10
1 2 4 5 6
BØK260_2 Investering og finansiering 10
1 2 4 5 6
BØK265_1 Mikroøkonomi 10
1 2 4 5 6
BØK235_1 Strategi 10
1 2 3 5 6
BØK255_1 Makroøkonomi 10
1 2 3 5 6
BØKBAO_1 Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon 20
1 2 3 4
Valgbare emner i 5. semester eller utveksling SP Semester
U_B-ØKAD Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
BRE210_1 Finansregnskap og verdsettelse 10
1 2 3 4 6
BØK345_1 Marketing Analytics 10
1 2 3 4 6
BØK385_1 Entrepreneurship and Business Plan 10
1 2 3 4 6
BØK420_1 Skatterett I 10
1 2 3 4 6
BØK425_1 Business Ethics 10
1 2 3 4 6
BØK365_1 Intermediate microeconomics 10
1 2 3 4 6
BØK400_1 Strategisk human resource management (HRM) 10
1 2 3 4 6
BØK405_1 Information and Technology Management 10
1 2 3 4 6
BØK430_1 Adferdsfinans 10
1 2 3 4 6
Valgbare emner i 4. og 6. semester SP Semester
BRE260_1 Videregående regnskap 10
1 2 3 5 6
BØK350_1 Operation Management 10
1 2 3 5 6
BRE275_1 Rettslære - revisoreksamen 10
1 2 3 5 6
BRE320_2 Årsregnskap 15
1 2 3 5 6
BRE330_2 Revisjonsteori og metode 15
1 2 3 6
BRE340_1 Skatterett - revisoreksamen 20
1 2 3 6
BØK285_1 Financial markets and institutions 10
1 2 3 5 6
BØK310_1 Personlig økonomi 10
1 2 3 5 6
BØK375_1 International Business 10
1 2 3 5 6
BØK415_1 Innføring i arbeids- og organisasjonspsykolo... 10
1 2 3 5 6
Obligatoriske emner SP Semester
BØK101_1 Introduksjon til bedrifter og ledelse 10
2 3 4 5 6
BØK108_1 Matematikk og forskningsmetode 10
2 3 4 5 6
BØK109_1 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 10
2 3 4 5 6
BØK225_1 Organisasjon, ressurser og ledelse 10
1 3 4 5 6
BØK235_1 Strategi 10
1 3 4 5 6
BØK265_1 Mikroøkonomi 10
1 3 4 5 6
BØK195_3 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi 10
1 2 4 5 6
BØK250_3 Markedsføring 10
1 2 4 5 6
BØK260_2 Investering og finansiering 10
1 2 4 5 6
BØK255_1 Makroøkonomi 10
1 2 3 5 6
BØK256_1 Bedriftsprosjekt 10
1 2 3 5 6
BØK356_1 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode 10
1 2 3 5 6
BØKBAO_1 Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon 20
1 2 3 4
BØK301_1 Driftsregnskap og økonomistyring 10
1 2 3 4 5
Valgbare emner i 5. semester eller utveksling SP Semester
U_B-ØKAD Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
BRE210_1 Finansregnskap og verdsettelse 10
1 2 3 4 6
BØK385_1 Entrepreneurship and Business Plan 10
1 2 3 4 6
BØK420_1 Skatterett I 10
1 2 3 4 6
BØK400_1 Strategisk human resource management (HRM) 10
1 2 3 4 6
BØK405_1 Information and Technology Management 10
1 2 3 4 6
BØK207_1 Internship 10
1 2 3 4 6
BØK430_1 Adferdsfinans 10
1 2 3 4 6