en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utøvende musikk - videreutdanning

Studiet retter seg mot søkere med fullført bachelorgrad i utøvende musikk eller tilsvarende utdanning.
Undervisningsspråket er normalt norsk. Arbeidsspråket kan endres ved behov for å imøtekomme internasjonale studenters deltakelse.
Læringsmiljø, undervisnings- og læringsformer Undervisningsformen er en kombinasjon av én-til-én undervisning og ensembleklasser. Det henvises til de enkelte emner for nærmere beskrivelser. Læringsmiljøet er sammensatt og ivaretas av undervisning med faglærer, prosjektbasert ensemblespill, tilgang på øvingsrom ved lærestedet og aktuelle samarbeid med aktører i Bjergstedparken. Adgang til eget avdelingsbibliotek og Norsk Lydinstitutts lokaler gir studentene en unik lytte- og fordypningsmulighet i musikkarkiv. Instituttets store andel internasjonale studenter gir studiet et internasjonalt preg.
Studiet er satt sammen av en kombinasjon av to emner à 30 studiepoeng etter fast anbefalte emnekombinasjoner. Undervisningen gis over to semestre, med oppstart om høsten og endelig eksamen om våren. Undervisning gis normalt parallelt, men vil etter behov kunne struktureres i konsentrerte perioder av året. Det gis anledning til å ta studiet på deltid.
Alle emner ved UK har obligatorisk oppmøte. Det gis likevel anledning til et fravær på maks. 20%. Studenter med høyere fraværsprosent og uten gyldig, dokumenterbar, årsak, taper retten til å fremstille seg for eksamen, jf. Eksamensforskrift for UiS, §5, 4. ledd. Andre obligatoriske arbeidskrav vil forekomme, se de enkelte emnebeskrivelser for mer informasjon.
Eventuelle innpassinger kan gjøres etter søknad, som behandles på individuell basis.

Hva kan du bli

Du kan arbeide som profesjonell musiker, og/eller kombinere studiet med pedagogikk og jobbe som musikklærer. Du kan også jobbe med korps og kammermusikk.

Emneevaluering

Studiet inngår i det ordinære kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Stavanger, og underkastes emne- og programevaluering etter gjeldende plan i fakultetet.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utøvende kunstfag , Tlf. 51 83 40 00, e-post: musikk-dans@uis.no