en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag


Valg mellom fulltids- eller deltidsstudium

Obligatoriske emner SP Semester
PPU500_3 Pedagogikk I - integrert BA 15
2
PPU410_3 Kunstfagdidaktikk I 5
2
PPU505_2 Pedagogikk II 15
PPU411_2 Kunstfagdidaktikk II 5
PPU620_1 Praksis PPU 0
Veivalg musikk - fulltid SP Semester
PPU420_4 Musikkdidaktikk I 10
PPU430_3 Musikkdidaktikk II 10
Veivalg drama/teater - fulltid SP Semester
PPU470_1 Fagdidaktikk - drama og teater 20
Veivalg dans - fulltid SP Semester
PPU450_2 Dansedidaktikk 20
Obligatoriske emner SP Semester
PPU500_3 Pedagogikk I - integrert BA 15
2
PPU410_3 Kunstfagdidaktikk I 5
2
PPU620_1 Praksis PPU 0
PPU505_2 Pedagogikk II 15
1 2
PPU411_2 Kunstfagdidaktikk II 5
1 2
Veivalg musikk - deltidsstudenter SP Semester
PPU420_4 Musikkdidaktikk I 10
PPU430_3 Musikkdidaktikk II 10
1 2
Veivalg drama/teater - deltidsstudenter SP Semester
PPU470_1 Fagdidaktikk - drama og teater 20
Veivalg dans - deltidsstudenter SP Semester
PPU450_2 Dansedidaktikk 20