en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Praktisk-pedagogisk utdanning er et påbygningsstudium som sammen med utøvende utdanning i de nevnte utøvende kunstfagene kvalifiserer for arbeid som pedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kommunale kulturskoler og i ulike typer frivillig kulturvirksomhet. Sammen med universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad (master, cand.philol, el lign) kan studiet kvalifisere for undervisning også på dette opplæringsnivået, samt på videregående skole.
Studiet passer for kandidater som har tatt utøvende fagutdanning i de nevnte kunstfag, og som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse i tillegg til denne. Studentene skal gjennom studiet bli bevisst sitt faglige ståsted, sin praksisteori og sine holdninger til pedagogisk arbeid. Gjennom praksisopplæring og teoristudier skal de utvikle kyndighet og evne til refleksjon. Det legges vekt på å gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats. I kontakten med praksisfeltet integreres derfor både pedagogiske og utøvende og skapende områder.

Rammeplan

Fagplanen bygger på Forskrift om rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, av 21. desember 2015, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet.

Hva kan du bli

Dersom du har praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og utøvende utdanning i musikk, dans eller teater/drama, kan du arbeide som pedagog innen ditt fagfelt på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kulturskole og i kulturvirksomhet. Har du universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad kan du bli kvalifiserert for undervisning i videregående skole og ved universitet og høgskoler.

Emneevaluering

Studentevaluering foregår i samsvar med kvalitetssystemet og rutiner utarbeidet av kvalitetsutvalget ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS. Evaluering skjer både som Tidligdialog og Sluttevaluering. For utøvende og skapende emner har UK utviklet og tatt i bruk egne sluttevalueringsskjema.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon kontaktes avdelingsleder Jens T. Larsen.