en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Postgraduate Diploma- Utøvende musikkfag -ettårig spesialisering

Postgraduate Diploma in Music Performance (PDM) henvender seg til musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin musikalske og instrumentaltekniske utøverkompetanse.
Studiet er organisert som et fulltidsstudium og består av to emner à 30 sp som avsluttes med eksamener hhv. før jul og sommer. Studenten kan forvente å være delaktig i ulike kunstneriske produksjoner som finner sted på fakultetet eller eksternt.
Aktuelle samarbeidspartnere kan være; Stavanger Symfoniorkester, Stavanger Jazzforum/Mai Jazz og andre profesjonelle ensembler i inn- og utland.
Studenten tildeles en veileder. Studenten vil ved begynnelsen av hvert semester informeres om eventuelle prosjekter, og man må være forberedt på å sette av tid undervisning, gruppearbeid, prosjekter osv. utenfor normal arbeidstid. (jfr. Krav om tilstedeværelse ved undervisning).

Studiet stiller store krav til selvstendighet og til å kunne arbeide med musikk på en profesjonell måte.
Studentene må på lik linje med noter, lærebøker og annet materiell påregne kostnader til studierelaterte aktiviteter. Studentene må dessuten være forberedt på å sette av en del ettermiddager, kvelder og helger til undervisning, gruppearbeid, praksis, forberedelser til konserter/forestillinger, prosjekter, osv. (kfr. Fraværsreglement vedrørende prosjekter, og årsplan). Studentene forventes å ta ansvar for egen læring og må i denne sammenheng regne med tid til egenøving etter individuelle mål og/eller behov.

Studiet gir kandidaten et vitnemål for gjennomført PDM. Det er en frittstående studieenhet og vil ikke kunne innpasses den utøvende mastergrad i musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Hva kan du bli

Studiet legger grunnlaget for en profesjonell karriere som musiker så vel som for andre oppgaver i kultursektoren generelt.

Emneevaluering

Studiet blir kvalitetssikret gjennom UiS sitt kvalitetssystem, og kriterier fra NOKUT.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utøvende kunstfag, Tlf. 51 83 40 00, e-post: musikk-dans@uis.no