en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter fullført studium skal kandidaten har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Kunnskaper

  • ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt innenfor sitt spesialiseringsområde
  • ha kunnskap om kunstfaglig teori og metoder

Ferdigheter
  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk
  • bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte
  • drive solistisk og kammermusikalsk konsertvirksomhet gjennomføre et selvstendig, avgrenset fordypningsprosjekt, under veiledning

Generell kompetanse
  • demonstrere refleksjon og nyskapning
  • artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte, både innenfor fagmiljøet og med publikum