en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Digitalt skolekorpsstudium

1. semester - høst:
  • Deltakelse ved Dirigentuka i Stavanger (i august).
  • Digital forelesningsserie, del 1. Nettbasert. Gjennomføres hjemmefra og etter egen fremdriftsplan.
  • Praksis i eget korps. Studenten filmer seg selv og sender inn videopptak. Deretter avtales tid for veiledning, der dirigentlæreren og studenten sammen evaluerer de innsendte videoene. Dette skjer via videosamtale og gjennomføres hjemmefra.
  • Skriftlig semesteroppgave.

2. semester - vår:
  • Deltakelse ved praksishelg i Stavanger i januar.
  • Digital forelesningsserie, del 2. Nettbasert. Gjennomføres hjemmefra og etter egen fremdriftsplan.
  • Praksis i eget korps. Studenten filmer seg selv og sender inn videopptak. Deretter avtales tid for veiledning, der dirigentlæreren og studenten sammen evaluerer de innsendte videoene. Dette skjer via videosamtale og gjennomføres hjemmefra.
  • Videoopptak av den hjemmebaserte delen av eksamen. 20 minutter videoopptak der minst 1/3 er opptak av instruksjon/prøvesituasjon og minst 1/3 er opptak av gjennomspilling/konsertsituasjon.
  • Skriftlig hjemmeeksamen.
  • Eksamenshelg i Stavanger. Studentene skal gjennomføre en prøve og en fremføring med et praksisensemble.

Hva kan du bli

Studiet skal gi skolekorpsdirigenter en plattform for å fungere i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig og som musikkfagligleder i skolekorpset. I dette inngår forståelsen av egen rolle i samarbeid med nærmiljøet og det frivillige musikkliv.

Emneevaluering

Studiet inngår i det ordinære kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Stavanger, og underkastes emne- og programevaluering etter gjeldende plan i fakultetet.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utøvende kunsfag Tlf. 51 83 40 00 Fax. 51 83 40 50 E-post: musikk-dans@uis.no