en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg disse kunnskaper, ferdigheter og denne generelle kompetanse:
Generell kompetanse:

  • Forståelse av dirigentrollen. Studenten skal kunne anvende vesentlige pedagogiske prinsipper og ulike innstuderingsmetoder. Studenten skal forstå og forholde seg til prinsippene for kommunikasjon og gruppepsykologi når man jobber fra dirigentpodiet.

Kunnskaper:
  • Studenten skal ha kunnskap om de ulike instrumenter og om hvordan de noteres. Studenten skal kunne gjennomføre en effektiv partituranalyse, med hensyn til aspekter som form, motiv- og temaanalyse og harmonisk analyse.
  • Studenten må ha forståelse for og skal forholde seg på en etisk og profesjonell måte til dirigentens «utenommusikalske» oppgaver - samarbeid med styre, ulike samarbeidspartnere. Studenten skal kunne bidra til å bygge gode korps, ikke bare musikalsk, men også gjennom sitt engasjement i det organisatoriske arbeidet.

Ferdigheter:
  • Studenten skal være godt vant med grunnleggende dirigenttekniske øvelser og prinsipper, og skal være i stand til å forstå og løse mange dirigenttekniske utfordringer i sitt virke.
  • Studenten skal kjenne til hjørnestenene i korpsrepertoaret, og de ulike korpsbesetningenes særegenheter.