en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Digitale dirigentstudier

Digitale dirigentstudier er rettet mot det frivillige musikklivs dirigenter, særskilt korpsdirigenter, både skole- og voksenkorpsdirigenter. Det dreier seg om en 30 studiepoengs enhet som gjennomføres over et helt studieår altså en deltidsutdanning.
Målgruppen er dirigenter som allerede er i arbeid, og som ønsker en fleksibel tilleggsutdanning som kan kombineres med arbeid og som tillater at man kan gjennomføre mye av studiene hjemmefra. Studiet er særlig rettet mot de som har liten eller ingen formell dirigentutdanning fra før.
Studiet skal gi dirigenter i det frivillige musikkliv en plattform for å fungere godt i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig, men også som en musikkfaglig leder i fritidsmusikklivet.
Eksamen består av (a.) en kombinasjon av innsendt video av egen praksis (både øvelse og konsert), (b.) en praktisk eksamen i Stavanger der studenten gjennomfører en øvelse og fremføring med et praksiskorps og (c.) en skriftlig hjemmeeksamen.

Hva kan du bliEmneevaluering

Studiet inngår i det ordinære kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Stavanger, og underkastes emne- og programevaluering etter gjeldende plan i fakultetet.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utøvende kunsfag Tlf. 51 83 40 00 Fax. 51 83 40 50 E-post: musikk-dans@uis.no