en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dans - bachelorstudium


Utøvende hovedområde - obligatoriske emner SP Semester
BDA730_3 Dans III 5
1 2 3 4 5
BDA760_2 Formidling III 15
1 2 3 4 5
Fagteori og støttefag - obligatoriske emner SP Semester
BDA840_2 Arbeidslivskunnskap 5
1 2 3 4 5
BDA875_1 Innføring i Artistic Research og andre kunst... 5
1 2 3 4 5
Valgemner SP Semester
BDA850_2 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 6
BDA910_2 Internasjonalt semester 30
1 2 3 4 6
Utøvende hovedområde - obligatoriske emner SP Semester
BDA720_2 Dans II 20
1 2 5 6
BDA755_2 Repertoar og formidling II 15
1 2 5 6
BDA785_2 Koreografi II 5
1 2 5 6
BDA795_1 Body research and awareness II 5
1 2 5 6
BDA730_3 Dans III 5
1 2 3 4 5
BDA760_2 Formidling III 15
1 2 3 4 5
Fagteori og støttefag - obligatoriske emner SP Semester
BDA870_2 Dans og samfunn 5
1 2 5 6
BDA825_1 Supplerende treningsmetodikk for dansere 5
1 2 5 6
BDA835_1 Musikk II 5
1 2 5 6
BDA840_2 Arbeidslivskunnskap 5
1 2 3 4 5
BDA875_1 Innføring i Artistic Research og andre kunst... 5
1 2 3 4 5
Valgemner SP Semester
BDA850_2 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 6
BDA910_2 Internasjonalt semester 30
1 2 3 4 6
Utøvende hovedområde - Obligatoriske emner SP Semester
BDA710_2 Dans I 15
3 4 5 6
BDA750_2 Repertoar og formidling I 10
3 4 5 6
BDA770_3 Improvisasjon og komposisjon 10
3 4 5 6
BDA790_1 Body research and awareness I 5
3 4 5 6
BDA783_1 Koreografi 10
1 2 5 6
BDA795_1 Body research and awareness II 5
1 2 5 6
BDA720_2 Dans II 20
1 2 5 6
BDA755_2 Repertoar og formidling II 15
1 2 5 6
BDA730_3 Dans III 5
1 2 3 4 5
BDA760_2 Formidling III 15
1 2 3 4 5
Fagteori og støttefag - obligatoriske emner SP Semester
BDA810_1 Dans i kontekst: fortid og nåtid 10
3 4 5 6
BDA820_2 Funksjonell anatomi/bevegelsesanalyse 5
3 4 5 6
BDA830_2 Musikk 5
3 4 5 6
BDA825_1 Supplerende treningsmetodikk for dansere 5
1 2 5 6
BDA870_2 Dans i kontekst : fra den lokale scene til de... 5
1 2 5 6
BDA875_1 Innføring i Artistic Research og andre kunst... 5
1 2 3 4 5
BDA840_2 Arbeidslivskunnskap 5
1 2 3 4 5
Valgemner SP Semester
BDA850_2 Egendefinert prosjekt 30
1 2 3 4 6
BDA910_2 Internasjonalt semester 30
1 2 3 4 6