en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Generell studiekompetanse og opptaksprøve. Det er egne søknads- og opptaksprosedyrer.
Søknadsfrist: 15. desember.
Søkere må dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter gjennom opptaksprøver.
På opptaksprøven må kandidatene vise gode ferdigheter i moderne dans og i klassisk ballett, samt vise gode utviklingsmuligheter med tanke på det dansekunstneriske. Kandidater som går videre til 2. runde skal også presentere et forberedt arbeid av 2-3 minutters varighet. Arbeidet skal presentere søkeren som utøver og vektlegger også evnen til å være skapende. Det vil i god tid i forveien bli sendt ut en felles oppgave til alle søkere som danner utgangspunkt for denne
individuelle oppgaven. Søkeren vil gjennom intervju få anledning til å redegjøre for sin målsetting og motivasjon for studiet.
Søkerne skal i sin innleverte søknad skrive et motivasjonsbrev hvor den enkelte skal begrunne hvorfor en søker denne utdanningen i dans. Motivasjonsbrevet vil bli vektlagt i vurdering av egnethet til studiet og vil danne grunnlaget for intervjusituasjonen.
Det henvises for øvrig til Rundskriv F-10-05: Forskrift om opptak til universiteter og høgskoler.