en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Kunnskap

  • ha utøverkunnskap som gjør kandidaten i stand til å undersøke, utøve, skape og formidle dans på et profesjonelt nivå
  • kunne kommunisere muntlig og skriftlig omkring dansekunst, både overfor fagmiljø, publikum og samfunnet for øvrig
  • kunne delta i diskurser som fører til forandring og nyutvikling i fagfeltet

Ferdigheter
  • arbeide med dans innen ulike kontekster som har relevans i samtiden, dette gjelder både det utøvende og medskapende
  • kunne materialisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
  • kunne ta ansvar for sin profesjonelle karriere ved å ha innsikt i og evne til å møte sitt fremtidige arbeidsfelt

Generell kompetanse
  • møte de krav som stilles til selvstendig tenkning og refleksjon i fagfeltet
  • arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
  • formidle den sceniske dansekunsten med en bevissthet om de krav som stilles til etikk og miljøhensyn.