en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utøvende musikk - årsstudium

Studiet retter seg mot søkere i avsluttende år av videregående skole i musikk, dans, drama, eller folkehøyskole, og andre som er interesserte i et første kjennskap til utøvende musikkstudier.
Undervisningsspråk er norsk.
Læringsmiljøet ved fakultet for utøvende kunstfag er preget av samarbeidet med kulturaktørene i Bjergstedparken. Stavanger Symfoniorkester, Stavanger Jazzforum, Norsk Lydinstitutt, Stavanger Kulturskole og Musikk, dans, drama skaper et læringsmiljø der praksisarena og prosjektsamarbeid ligger nært og er en sentral del av hverdagen. Det internasjonale studiemiljøet er også en viktig positiv side ved instituttets læringsmiljø ved at internasjonale studenter og ansatte bidrar både kulturelt, sosialt og kunstnerisk til å skape et høyt internasjonalt nivå på utdanningen. Et eget avdelingsbibliotek for musikk og dans gir nærhet til kilder, og enkel adgang til lytting og fordypning i verk, komponister og sjangre. Instituttet tilbyr også øvingsrom og gratis adgang til en rekke konserter og forestillinger i regi av instituttet. Undervisningen består i hovedsak av individuelle spilletimer i kombinasjon med ensembleaktivitet, seminarer, mesterklasser og prosjektbasert undervisning. Undervisningen kan gis i kontinuerlig eller i konsentrerte perioder av studieåret. Undervisningen gis over to semestre, med oppstart om høsten og endelig eksamen om våren.
Studiet er bygget opp slik at studenten har instrumentalemne som en obligatorisk del (30 sp) og velger et annet emne på 30 sp etter anbefalte kombinasjonsmuligheter. Studiet utgjør slik 60 sp som et fulltidsstudium.
Alle emner ved UK har obligatorisk oppmøte. Det gis likevel anledning til et fravær på maks. 20%. Studenter med høyere fraværsprosent og uten gyldig, dokumenterbar, årsak, taper retten til å fremstille seg for eksamen, jf. Eksamensforskrift for UiS, §5, 4. ledd. Andre obligatoriske arbeidskrav vil forekomme, se de enkelte emnebeskrivelser for mer informasjon.
Studieprogrammet benytter flere prøveformer for å fastsette endelige eksamenskarakterer. Alle emner benytter utøvende eksamen som prøveform - enten som enkeltstående prøve eller i kombinasjon med andre arbeid organisert som eksamensdeler. Det vises til de enkelte emnebeskrivelser for detaljer om prøveformer og karakteruttrykk. Det vises videre til eksamensforskriften for UiS for ytterligere informasjon om eksamen.

Hva kan du bli

Studiet gir deg et bredt perspektiv på musikk- og formidlingsfeltet. Har du et høyt amatørnivå på et instrumentalområde, kan studiet også tas som et tilleggsstudium dersom du har annen utdanningsbakgrunn. Du kan også velge å søke deg videre til andre musikkstudier.

Emneevaluering

Studiet inngår i det ordinære kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Stavanger, og underkastes emne- og programevaluering etter gjeldende plan i fakultetet.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utøvende kunsfag Tlf. 51 83 40 00 Fax. 51 83 40 50 E-post: musikk-dans@uis.no