en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium


Obligatoriske emner SP Semester
BFJBAC_2 Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimediepro... 20
1 2 3 4 5

Utveksling eller emner i 5. semester ved UiS

Emner ved UiS 5. semester SP Semester
BFJ220_1 Film: historie, teori og analyse 10
1 2 3 4 6
BFJ301_1 Audiovisuell fortelling 3 10
1 2 3 4 6
BJO203_1 Media and communication 10
1 2 3 4 6
Utveksling
U_B-FJERMU Utveksling 30 SP  
1 2 3 4 6
Velg ett emne i 6. semester SP Semester
BFJ302_1 Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenø... 10
1 2 3 4 5
BFJ303_1 Musikkproduksjon 10
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner SP Semester
BFJ201_1 Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk... 10
1 2 4 5 6
BFJ202_1 Flerkameraproduksjon 20
1 2 5 6
BFJPRA_1 Praksis 10
1 2 4 5 6
BFJ203_1 Audiovisuell fortelling 2 20
1 2 3 5 6
BFJBAC_2 Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimediepro... 20
1 2 3 4 5
Velg ett emne i 6. semester SP Semester
BFJ302_1 Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenø... 10
1 2 3 4 5
BFJ303_1 Musikkproduksjon 10
1 2 3 4 5

Utveksling eller emner i 5. semester ved UiS

Emner ved UiS 5. semester SP Semester
BFJ220_1 Film: historie, teori og analyse 10
1 2 3 4 6
BFJ301_1 Audiovisuell fortelling 3 10
1 2 3 4 6
BJO203_1 Media and communication 10
1 2 3 4 6
Utveksling
U_B-FJERMU Utveksling 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
BJO101_1 Introduksjon til journalistikk 10
2 3 4 5 6
BJO102_1 Praktisk journalistikk 1 10
2 3 4 5 6
SVEXPHIL_6 Examen Philosophicum - IMS 10
2 3 4 5 6
BFJ101_1 Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk... 10
1 3 4 5 6
BFJ102_1 Audiovisuell fortelling 1 20
1 3 4 5 6
BFJ201_1 Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk... 10
1 2 4 5 6
BFJ202_1 Flerkameraproduksjon 20
1 2 5 6
BFJPRA_1 Praksis 10
1 4 5 6
BFJ203_1 Audiovisuell fortelling 2 20
1 2 3 5 6
BFJBAC_2 Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimediepro... 20
1 2 3 4 5

Utveksling eller emner i 5. semester ved UiS

Emner ved UiS 5. semester SP Semester
BFJ220_1 Film: historie, teori og analyse 10
1 2 3 4 6
BFJ301_1 Audiovisuell fortelling 3 10
1 2 3 4 6
BJO203_1 Media and communication 10
1 2 3 4 6
Utveksling
U_B-FJERMU Utveksling 30 SP  
1 2 3 4 6
Velg ett emne i 6. semester SP Semester
BFJ302_1 Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenø... 10
1 2 3 4 5
BFJ303_1 Musikkproduksjon 10
1 2 3 4 5