en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Fjernsyns- og multimedieproduksjon ved Universitetet i Stavanger er et praktisk rettet studium, hvor teori og praktisk arbeid kombineres gjennom hele utdanningen. Du får også mulighet til å ha utplassering i en ekstern produksjonsbedrift.
Takket være film- og fjernsynsmediet kan mennesker formidle historier og hendelser på en måte som ord alene ikke makter. På fjernsyns- og multimedieproduksjon lærer du å skape de levende bildene og lyden som virkelig kan gjøre inntrykk på publikum.
Fjernsyns- og multimedieproduksjon er rettet mot produksjonsarbeid innen lyd og bildemedier. Du vil på dette studiet få utviklet dine tekniske, journalistiske og estetiske ferdigheter. Du får tilgang til et eget redaksjonsområde med moderne og profesjonelt produksjonsutstyr.
Mye av undervisningen er prosjektbasert og knyttet til praktiske øvinger. Du får blant annet studere emner som fortellerteknikk og dramaturgi og fjernsyns- og multimedieteknikk. I tillegg har du praksisperiode i en produksjonsbedrift i opptil seks uker.
Etter endt utdanning kan du jobbe som innholdsprodusent i en mediebedrift. Dette betyr at du vil kunne utføre de fleste fagoppgaver innen produksjon av fjernsyn, film og multimedia - fra fotograf, lyssetter, lydopptak til redigerer og lyddesigner. Du kan også jobbe som journalist og produsent i radio og TV. Studiet gir også opplæring i de fleste funksjoner innen produksjon av flerkameraprogram for TV.

Fagplan

Universitetet i Stavanger tilbyr utdanning både i Fjernsyns- og multimedieproduksjon og journalistikk
Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer i studieplanen.

Hva kan du bli

Etter endt utdanning kan du jobbe som innholdsprodusent i en mediebedrift. Det betyr at du vil kunne utføre de fleste fagoppgaver innen produksjon av fjernsyn, film og multimedie - fra fotograf, lyssetter, lydopptak til redigerer og lyddesigner. Du kan også jobbe som journalist og produsent i radio og TV. Studiet gir også opplæring i de fleste funksjoner innen produksjon av flerkameraprogram for TV.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem.

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, Tlf.:51 83 15 00/15 35, e- post:mailto:post-ims@uis.nopost-ims@uis.no

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder Nadine Zoghbi, nadine.zoghbi@uis.no

Studieadministrative spørsmål rettes til studiekonsulent Kristine Gilje, mailto:kristine.gilje@uis.nokristine.gilje@uis.no

Opptaksspørsmål rettes til opptak@uis.no