en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

OBS! opptak annethvert år, neste opptak 2021

Opptakskravet er bachelorutdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) i fag som omfatter medieproduksjon, medievitenskap eller journalistikk. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang. Studiet er også åpent for andre bachelorutdanninger dersom søker kan dokumentere relevant arbeidserfaring.

For å være kvalifisert for opptak til studiet kreves det i tillegg følgende vedlegg til søknaden:

  • En arbeidsprøve fra minst én produksjon hvor kandidaten har hatt ansvaret for innhold i produksjon av en film, en skriftlig feature, en multimedial reportasje, et radioprogram eller lignende.
  • Et essay hvor man beskriver seg selv, motivasjon og faglige interesse.


Det etableres mange nye studietilbud som kan ha relevans for master i dokumentarproduksjon, både i Norge og i utlandet. Det er derfor ikke utformet en fullstendig uttømmende liste over studieprogram som kan gi opptak. Det kan i særskilte tilfeller gis unntak fra formelle opptakskrav.

Arbeidsprøver
Arbeidsprøven kan være del av en bacheloroppgave eller en selvstendig produksjon. Vi ber om at arbeidsprøver som inneholder lyd og/eller bilder gjøres tilgjengelige (Youtube, Vimeo, ftp, eller lignende) og at krediteringen av verket er gitt med ditt fulle navn.
Husk å legge inn «linken» til produksjon i søknaden (bruk gjerne merknadsfeltet til dette). Dersom du ikke ønsker eller av ulike årsaker ikke kan laste opp arbeidsprøven din via internett, må du i god tid før søknadsfrist ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon under) slik at vi kan finne en løsning.

Faglig spørsmål: terje.hillesund@uis.no
Opptak: masteropptak@uis.no

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april 2019.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars
Opptak annethvert år (oddetall).