en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Kandidaten skal:

 • Ha inngående kunnskap om dokumentar og dokumentarproduksjon på ulike medieplattformer.
 • Ha inngående kunnskap og forståelse for dokumentarsjangeren og det historiske og teoretiske grunnlaget for denne.
 • Ha kunnskap om de sentrale begrepene og ulike teoretiske og kunstneriske perspektiver knyttet til dokumentaren.
 • Ha kunnskap om forholdet mellom den frie kunstneriske dokumentaren og den journalistiske, samt det presseetiske systemet.

Ferdigheter
Kandidaten skal:
 • Kunne anvende kunnskapene og ferdighetene til å utvikle og produsere større dokumentarprosjekter.
 • Kunne benytte dokumentarisk verksproduksjon for ulike medieplattformer på et høyt kvalitetsmessig nivå, både kunstnerisk, journalistisk og teknisk
 • Kunne vise høy teknisk og innholdsmessig kompetanse innen audiovisuell produksjon og fortellermessig oppbygging av en dokumentar.
 • Kunne analysere ulike teorier, begreper og utviklingstrekk i det dokumentariske feltet og anvende disse både på et dokumentarmaker-nivå og et refleksivt, vitenskapelig nivå

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
 • Kunne analysere og kommunisere dokumentarfaglige og etiske problemstillinger knyttet til innhold og produksjon.
 • Kunne analysere dokumentariske problemstillinger og uttrykksformer med utgangspunkt i dokumentarens historiske, samfunnsmessige og mediale stilling.
 • Kunne benytte relevante metoder for faglig og kunstnerisk dokumentarisk utviklingsarbeid på en selvstendig og uavhengig måte.
 • Kunne bruke relevante samfunnsvitenskapelige metoder og problemstillinger i selvstendige utviklingsoppgaver knyttet til dokumentarisk analyse.
 • Kunne bruke og evaluere relevant litteratur, teori og utviklingstrekk på en kritisk måte både i faglige presentasjoner og i produksjoner.