en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram

Dokumentarisk innhold formidles i økende grad i ulike kanaler; trykte formater (avis, bok og tidsskrifter), radio, film, tv og nett. Nettbasert formidling gjør også at medieuttrykkene blandes, samtidig som interaktive former og sosiale medier gir mulighet for at publikum blir bidragsytere i et dynamisk dokumentarisk produkt.
Masterstudiet bygger på bachelorstudiene i journalistikk og fjernsyn- og multimedieproduksjon, men er også relevant for andre mediestudier. Målet er å utvikle kunnskap om dokumentaren i ulike medieplattformer. Det blir lagt vekt på journalistiske arbeidsmetoder og journalistikkens samfunnsoppdrag, men også på den kunstneriske friheten som dokumentarformatet gir. Masterprogrammet skal opprettholde fokus på kvalitet og grundighet. Det skal utvikle studentenes kunstneriske ferdigheter slik at masterproduksjonene gir nye perspektiver på samfunnet vi lever i og på det å være menneske. Gjennom masterstudiet skal studentene lære å produsere egne dokumentarer og kritisk reflektere rundt dokumentarteori- og historie.
Masterstudiet har to masteroppgaver: en dokumentar som kan produseres i et valgfritt medium (film, fjernsyn, radio, tekst eller multimedia) og et teoretisk-empirisk arbeid. Det vil bli lagt vekt på veiledning og på studentens kritiske refleksjon over egne og andres produksjoner.
Studenten vil møte varierte undervisningsformer som forelesninger, øvinger, gruppearbeid, prosjekt og obligatoriske innleveringsoppgaver. Mye av undervisningen er prosjektbasert og knyttet til praktiske øvinger. Det forutsettes at studenten har evne til selvstendig arbeid og gjennomføring av større produksjoner på egenhånd.

Hva kan du bli

Studiet vil kvalifisere deg for arbeid knyttet til redaksjoner som driver undersøkende journalistikk eller til stillinger på mellomledernivå i ulike mediehus. Som ferdig utdannet skal du også kunne utvikle egne prosjekter eller jobbe for uavhengige produsenter som driver med dokumentarproduksjon.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem.

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, Tlf.:51 83 15 00/15 35, e- post:post-ims@uis.nomailto:post-ims@uis.no

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder Terje Hillesund, terje.hillesund@uis.no

Studieadministrative spørsmål rettes til studiekonsulent Kristine Gilje, kristine.gilje@uis.no.

Opptaksspørsmål rettes til masteropptak@uis.no.mailto:kristine.gilje@uis.no