en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Utvekslingssemester
2. semester (vår) - obligatoriske kurs

3. semester (høst) - obligatoriske metodekurs + oppgaveskriving

Vær obs på at søknadsfristen for utveksling i 2. semester er allerede 1. september.

Opplegg for utvekslingen
Konseptet utveksling er å finne emnetilbud ved en av UiS sine samarbeidspartnere i utlandet som kan erstatte emnene man skulle ha tatt ved UiS i tilsvarende semester. Du vil få emnene forhåndsgodkjent før du reiser.

Dette studieprogrammet har bare obligatoriske emner, noe som gjør det noe mer utfordrende å finne erstatninger for hjemme-emnene.

Det er også mulig å utveksle i 4. semester, og på den måten kombinert utenlandsopphold, innhenting av data og skriving av masteroppgaven.

Noen av profilene tilbyr feltarbeid i Malawi som del av studiet, som en del av matematikk-didaktikk-miljøet sine utviklingsprosjekt der.

Aktuelle utvekslingsavtaler
Foreløpig har ikke instituttet laget en egen anbefaling for læresteder. Du står imidlertid fritt til å søke om å benytte deg av utvekslingsavtaler som UiS sentralt har inngått.

Hittil har programmet sendt studenter til de universitetene som listes under i 3. semester.

Alle studenter ved UiS kan også benytte seg av Nordlys-nettverket.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Solveig Röwekamp, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: